Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 246 SVT Text     Måndag 22 jan 2018
  Teckenförklaringar för börssidorna 
 Markering när resp rättighet upphört: 
 sp = split/omvänd split        
 xr = del-/teckningsrätt        
 xd = exkl. utdelning         
 xs = emissionsrätt/split       
 Allmän information:          
 rh,th = börsstopp           
 ts = tekniskt stopp          
 sr = bolaget har kommit med rapp   
 po = bolag under uppköp        
 ob = bolag på börsens observ.lista  
 tr = teckningsrätt          
 bt = betalda teckningsaktier     
 os = avslut utanför aktuell köp/sälj 
 sdb = depåbevis            
 ss = exklusive split kombinerat med  
    obligatorisk inlösen       
 fe = företag utanför EES       
 Gul färg = värdeökning, ljusblå färg 
 värdeminskning, vit färg oförändrat  
 på börs-, valuta- och fondsidorna.  
   Information om börssidorna 247f  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se