Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 414 SVT Text     Söndag 17 feb 2019
  Pollen-prognos för lördag 16 februari
                    
    Bor- Bräkne Eskils- Fors-   
    länge -Hoby tuna   haga   
 Al   -               
 Alm   -               
 Björk  -               
 Bok   -               
 Ek   -               
 Gräs  -               
 Gråbo  -               
 Hassel -               
 Sälg/                 
 Vide  -               
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 17 feb 2019
  Pollen-prognos för lördag 16 februari
                    
    Gotland    Göte-  Hässle- 
    (Visby) Gävle borg  holm   
 Al           L   L    
 Alm          -   -    
 Björk         -   -    
 Bok          -   -    
 Ek           -   -    
 Gräs          -   -    
 Gråbo         -   -    
 Hassel         L   L    
 Sälg/                 
 Vide          -   -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 17 feb 2019
  Pollen-prognos för lördag 16 februari
                    
    Jön-  Kristi- Malmö Norr-  
    köping anstad     köping  
 Al   L    L    L       
 Alm   -    -    -       
 Björk  -    -    -       
 Bok   -    -    -       
 Ek   -    -    -       
 Gräs  -    -    -       
 Gråbo  -    -    -       
 Hassel -    L    L       
 Sälg/                 
 Vide  -    -    -       
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 17 feb 2019
  Pollen-prognos för lördag 16 februari
                    
    Nässjö Piteå Skövde Stock-  
                holm  
 Al               L    
 Alm              -    
 Björk             -    
 Bok              -    
 Ek               -    
 Gräs              -    
 Gråbo             -    
 Hassel             -    
 Sälg/                 
 Vide              -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 17 feb 2019
  Pollen-prognos för lördag 16 februari
                    
    Sunds- Umeå  Väster-  Öster- 
    vall      vik    sund  
 Al                   
 Alm                  
 Björk                 
 Bok                  
 Ek                   
 Gräs                  
 Gråbo                 
 Hassel                 
 Sälg/                 
 Vide                  
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se