Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 416 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
       SJÖVARNINGAR     1(4) 
    Uppdaterad tisdag kl. 14:28   
                    
 Skagerack               
 Väst 14-17 m/s, natt mot onsdag    
 avtagande.              
                    
 Södra Östersjön            
 Väst tidvis 14 m/s. Natt mot onsdag  
 sakta avtagande.           
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst tidvis 14 m/s. Onsdag morgon   
 sakta avtagande.           
                    
 Rigabukten               
 Från onsdag förmiddag nordväst 14-17 
 m/s.                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 416 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
       SJÖVARNINGAR     2(4) 
    Uppdaterad tisdag kl. 14:28   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Från onsdag morgon, öster om Gotland, 
 nordväst 14-17 m/s.          
                    
 Norra Östersjön            
 Onsdag morgon nordväst 14-17 m/s.   
 Under förmiddagen ökande till 15-19  
 m/s.                 
                    
 Finska viken              
 Från onsdag förmiddag nordväst 14-17 
 m/s.                 
                    
 Skärgårdshavet och Ålands hav     
 Från sen natt till onsdag nordväst  
 14-17 m/s. Från onsdag morgon 14-18  
 m/s.                 
                    
                    
       Väderindex 400      
 416 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
       SJÖVARNINGAR     3(4) 
    Uppdaterad tisdag kl. 14:28   
                    
 Södra Bottenhavet           
 Från sen natt till onsdag nord eller 
 nordväst 14-18 m/s. Från onsdag    
 förmiddag, i den nordöstra delen, risk
 för måttlig nedisning av fartyg i   
 isfria områden.            
                    
 Norra Bottenhavet           
 Från natt till onsdag nord eller   
 nordväst 14-18 m/s. Från onsdag    
 förmiddag 14-17 m/s. Från onsdag   
 morgon risk för måttlig nedisning av 
 fartyg i isfria områden.       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 416 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
       SJÖVARNINGAR     4(4) 
    Uppdaterad tisdag kl. 14:28   
                    
 Norra Kvarken             
 Från natt till onsdag nord 14-18 m/s. 
 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s.  
 Från onsdag morgon risk för måttlig  
 nedisning av fartyg i isfria områden. 
                    
 Bottenviken              
 Från natt till onsdag nord 14-18 m/s. 
 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s.  
 Från onsdag morgon risk för svår   
 nedisning av fartyg i isfria områden. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se