Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
 Väderåret 2017: "Bedrövlig sommar"  
                    
 En mild vinter, en torr vår, en skral 
 sommar och en blöt höst - där har ni 
 väderåret 2017. Sammantaget ett ganska
 ordinärt år där många nog främst minns
 den svala sommaren med få varma dagar.
                    
 Medeltemperaturen blev i hela landet 
 något högre än under referensåren   
 1961-1990, vilket gör att året blev  
 kallare än de tre föregående åren.  
                    
 Mer nederbörd än vanligt föll i norra 
 Norrland och södra Götaland. I övrigt 
 ganska normalt eller till och med   
 något torrare än brukligt.      
                    
 Solskenstiden blev nära det normala. 
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Vintern var mild och i norr även   
 snörik. I söder bara tillfälligt   
 vinterlikt, och ganska torrt dessutom.
 Enstaka kustnära platser i Götaland  
 fick inte ens meteorologisk vinter,  
 utan gick direkt från höst till vår. 
                    
 Årets lägsta temperatur kom tidigt,  
 för redan den 5 januari noterades   
 41,5 minusgrader i Nikkaluokta i   
 norra Lapplandsfjällen.        
                    
 Den 18 januari noterades ett nytt   
 svenskt vindrekord med 48 m/s i    
 Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen. 
                    
 I söder var det inte mycket till   
 vinter att tala om, och vårvärmen tog 
 rejäl fart i slutet av mars.     
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Våren tvekade länge, och bakslagen var
 många. Men inte så kraftiga, så det  
 var ändå en övervägande torr vår.   
                    
 Snön fortsatte att falla i fjällen och
 årets största uppmätta snödjup blev  
 205 cm i Katterjåkk i norra Lapplands-
 fjällen så pass sent som den 2 maj.  
                    
 En följd av den trevande vårvärmen  
 blev en utdragen och tämligen tam   
 vårdflod. I fjällen blev mycket snö  
 liggandes kvar långt in på sommaren. 
                    
 Nattkylan i början av maj var lokalt 
 rekordartad, bland annat 7,8 minus-  
 grader i Visby den 11 maj. Den 9 maj 
 rapporterades också snötäcke på Öland 
 för första gången någonsin i maj.   
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Årets högsta temperatur blev 30,1   
 grader i småländska Oskarshamn redan 
 den 28 maj, Att årshögstat kommer   
 redan i maj har tidigare bara hänt vid
 två tillfällen, 1922 och 1993.    
                    
 Under juni, juli och augusti blev det 
 som högst 28,0 grader i Oskarshamn den
 18 juni och på Kalmar flygplats den 19
 juni, vilket är lägst sedan 1922.   
                    
 Få varma dagar var det som drog ner  
 betyget för sommarvädret, men också  
 att det var få riktigt stabila dagar. 
                    
 Med skral värme blev det även ganska 
 få skyfall. Den 4 augusti sattes dock 
 ett nytt dygnsnederbördsrekord för  
 Hälsingland med 130 mm i Söderala.  
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Efter en ganska sval sommar lyste   
 sensommarvärmen med sin frånvaro i  
 september, men även höstkylan dröjde. 
                    
 Septembers lägsta temperatur i landet,
 4,8 minusgrader i Nikkaluokta den 30 
 september, är nämligen det högsta   
 septemberlägstat genom alla tider.  
                    
 En solfattig september följdes av en 
 regnrik oktober. Rejält blött i skog 
 och mark, och för de fortsatt låga  
 grundvattennivåerna var allt regn bra.
                    
 Ett av endast tre stormtillfällen till
 havs under året inträffade den 29   
 oktober. De två andra inträffade redan
 i januari, som var den klart mest   
 dramatiska av årets alla vädermånader.
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Den nya vintern inleddes på allvar i 
 norr med säsongens första mer     
 omfattande snöväder den 24-25 oktober.
                    
 Den meteorologiska sommaren hängde  
 kvar rekordlänge i delar av Skåne, där
 hösten kom först den 6 november.   
                    
 Därefter väldigt svängigt väder året 
 ut, men efterhand med alltmer     
 väletablerat vinterväder i norr.   
                    
 Även i söder gjorde vintern vissa men 
 mest kortvariga försök. Årets     
 avslutande månader var allmänt milda 
 och övervägande nederbördsrika.    
                    
 Per Stenborg, meteorolog, SVT Väder  
 Läs mer på svt.se/vader        
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se