Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 430 SVT Text    Torsdag 21 mar 2019
   Väglagsinfo från Trafikverket   
 Tillfälliga trafikstörningar........431
                    
 Norrbotten..........................432
                    
 Västerbotten........................433
                    
 Jämtland............................434
                    
 Dalarna, Gävleborg, Västernorrland..435
                    
 Värmland, Örebro,           
 Västmanland, Uppsala................436
                    
 Östergötland, Södermanland,      
 Stockholm, Gotland..................437
                    
 Halland, V Götaland, Jönköping......438
                    
 Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar..439
                    
   Läs mer på www.trafikverket.se   
 430 SVT Text    Torsdag 21 mar 2019
   Information från Trafikverket   
                    
 På sidan 431 finns aktuell information 
 om tillfälliga trafikstörningar.    
                    
 På övriga sidor hittar Du under sommar-
 tid aktuell information om vägarbeten 
 och under vintertid (oktober-april)  
 aktuell väglagsinformation.      
                    
 Urvalet är i första hand Europavägar  
 och större vägar där påverkan på    
 trafiken är stor eller mycket stor.  
                    
 Ta det försiktigt när du passerar ett 
 vägarbete!               
                    
 Trafikverket har för avsikt att lägga 
 ner sidorna 430f-439f efter vinter-  
 säsongen 2018/2019. Det gäller både  
 väglag och vägarbeten.         
   Läs mer på www.trafikverket.se   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se