Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 430 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
   Information från Trafikverket   
                    
 Tillfälliga trafikstörningar........431
                    
 Norrbotten, Västerbotten, Jämtland..432
                    
 Gävleborg, Dalarna, Västernorrland..433
                    
 Värmland, Örebro, Västmanland.......434
                    
 Västra Götaland.....................435
                    
 Södermanland, Stockholm, Uppsala....436
                    
 Jönköping, Östergötland, Gotland....437
                    
 Halland, Kronoberg, Kalmar..........438
                    
 Skåne, Blekinge.....................439
                    
                    
   Läs mer på www.trafikverket.se   
 430 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
   Information från Trafikverket   
                    
                    
 På sidan 431 finns aktuell information 
 om tillfälliga trafikstörningar från  
 hela landet.              
                    
 På övriga sidor hittar Du under sommar-
 tid aktuell information om vägarbeten 
 och under vintertid (oktober-april)  
 aktuell väglagsinformation.      
                    
 Urvalet är i första hand Europavägar  
 och större vägar där påverkan på    
 trafiken är stor eller mycket stor.  
                    
                    
 Ta det försiktigt när du passerar ett 
 vägarbete!               
                    
                    
   Läs mer på www.trafikverket.se   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se