Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 500 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
                    
                    
               SVT Text  
                    
 Svenska Spel och ATG bort ur utbudet 
                    
 Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny 
 spellag. I och med den lagen beslutade
 SVT att ta bort allt spelinnehåll från
 Svenska Spel och ATG på SVT Text vid 
 årsskiftet.              
                    
 -Vårt beslut är en logisk följd av  
 omregleringen av den svenska     
 spelmarknaden, säger Jan Helin,    
 programdirektör på SVT.        
                    
 Omregleringen innebär att spelmarkna- 
 den har öppnats upp för kommersiella 
 aktörer att söka spellicens i Sverige.
                    
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se