Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 628 SVT Text     Onsdag 20 jan 2021
  SVT2 kl 12.03-16.00         
                    
         SVT Forum       
                    
 12:03: forts EU-politisk debatt i   
 riksdagen. DIREKT. 12:30:       
 Yttrandefrihet, yrkestrafik och    
 cykelfrågor. DIREKT. Efter debatten  
 och EU-politiken övergår riksdagen  
 till att debattera utskottens     
 förslag. 15:45: Corona special.    
 Program med svar på tittarnas frågor 
 om corona. Hur påverkas vi,      
 samhället, ekonomin och jobben?    
 Programledare: Hiba Daniel. Från   
 19/1.                 
 Textat sidan 199           
                    
                    
                    
                    
  Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Sabina Rasiwala | text@svt.se