Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 Ett mäktigt högtryck sträcker sig från
 Brittiska öarna in mot Centraleuropa. 
 Norr om Skandinavien passerar ett   
 lågtryck österut.           
                    
 Bottenviken och Norra Kvarken     
 Väst eller sydväst 7-12. God sikt.  
                    
 Norra Bottenhavet och Södra Bottenhavet
 Omkring väst 6-11. God sikt.     
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Nordväst 5-10. I kväll avtagande till 
 3-7. Från i natt omkring väst, i   
 morgon åter 5-10. God sikt.      
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Finska viken              
 Nordväst 4-8. I kväll väst. I natt  
 något ökande, i morgon 7-12. God sikt.
                    
 Norra Östersjön            
 Nordväst 5-10. I kväll avtagande till 
 3-7. Från i natt omkring väst, i   
 morgon bitti ökande till 5-10. God  
 sikt.                 
                    
 Mellersta Östersjön          
 Nordväst 5-10. I kväll avtagande till 
 2-6. I natt vridande till väst eller 
 sydväst. I morgon förmiddag åter 5-10.
 God sikt.               
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Rigabukten               
 Nordväst 5-10. I kväll avtagande till 
 3-7. I morgon väst eller sydväst. 
 eftermiddagen ökande till 7-12. Mest 
 god sikt.               
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst eller nordväst 5-10. I kväll   
 avtagande till 2-6. I morgon bitti  
 väst eller sydväst, ökande till 8-13. 
 Risk för dimma.            
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring väst 4-8. I morgon förmiddag 
 ökande till 7-11. Risk för dimma.   
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Väst eller nordväst 3-7. Risk för   
 dimma. Under dagen i morgon      
 siktförbättring.           
                    
 Bälten                 
 Väst eller nordväst 4-8. Risk för   
 dimma. dagen i morgon       
 siktförbättring.           
                    
 Öresund                
 Mest väst eller nordväst 3-7. Risk för
 dimma. dagen i morgon       
 siktförbättring.           
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Väst eller sydväst 2-7, vid svenska  
 kusten tidvis syd. I morgon allmänt  
 omkring väst 5-10. Risk för tidvis  
 dålig sikt eller dimma, dagen i  
 morgon siktförbättring.        
                    
 Skagerack               
 I östra delen sydväst eller syd 2-7, i
 västra delen väst eller nordväst 7-12.
 I morgon allmänt väst 7-12, högst   
 vindhastighet i västra delen. Under  
 natten och morgonen kan lokal dimma  
 förekomma, annars mest god sikt.   
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Vänern                 
 Omkring sydväst 2-6. I morgon bitti  
 ökande till 5-10. I natt och i morgon 
 bitti risk för dimma, främst 
 Dalbosjön.              
                    
 Tyska bukten              
 Omkring nordväst 2-6, i den västra  
 delen växlande 1-5. I morgon allmänt 
 växlande, men kvällen i södra delen
 ost och där ökande till 4-8. Tidvis  
 dålig sikt eller dimma.        
                    
 Fiskebankarna             
 Väst eller nordväst i östra delen   
 7-12, i västra delen 3-7. Risk för  
 dimma.                
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 15:04   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Syd Utsira               
 Väst eller nordväst i östra delen   
 7-12, i västra delen 3-7. Främst under
 kvällen och natten risk för dimma.  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se