Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 420 SVT Text     Söndag 28 feb 2021
                    
     S N Ö R A P P O R T E N    
    Väder och snödjupsrapporter   
                    
                    
                    
  Förklaringar...................421f 
                    
  Lappland/Västerbotten..........422f 
                    
  Jämtland/Härjedalen............423f 
                    
  Övriga Norrland................424f 
                    
  Dalarna........................425f 
                    
  Övriga Svealand................426f 
                    
  Götaland.......................427f 
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se