Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 625 SVT Text    Torsdag 23 jan 2020
  SVT2 kl 09.00-12.00         
                    
          Forum        
                    
 Hearing om psykisk hälsa i ett Agenda 
 2030-perspektiv. Socialutskottet,   
 socialförsäkringsutskottet,      
 kulturutskottet, utbildningsutskottet 
 och arbetsmarknadsutskottet anordnar 
 en gemensam offentlig utfrågning.   
 Forskare och representanter från   
 myndigheter, kommuner, regioner och  
 organisationer deltar.        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Sabina Rasiwala | text@svt.se