Annie Lööf, Ebba Busch Thor och  Jonas Sjöstedt medverkar i Tal till nationen, tillsammans med övriga partiledare.

Tal till nationen - mitt Sverige 2028

Partiledarnas visioner för Sverige

Från Andrakammarsalen i riksdagshuset får varje partiledare 15 minuter. Rakt in i kameran om partiets framtidsvisioner. Oemotsagd. Visioner och värderingar, framför sakfrågor.

Just nu finns inga avsnitt av Tal till nationen - mitt Sverige 2028 tillgängliga.