Sida 246

sida 246-01
246 SVT Text fredag 20 maj 2022 Teckenförklaringar för börssidorna Markering när resp rättighet upphört: sp = split/omvänd split xr = del-/teckningsrätt xd = exkl. utdelning xs = emissionsrätt/split Allmän information: rh,th = börsstopp ts = tekniskt stopp sr = bolaget har kommit med rapport po = bolag under uppköp on = bolag på börsens observ.lista tr = teckningsrätt bt = betalda teckningsaktier os = avslut utanför aktuell köp/sälj sdb = depåbevis ss = exklusive split kombinerat med obligatorisk inlösen fe = företag utanför EES ce = dark pool-handel stoppad cc = cap close Fortsättning följer på nästa sida >>>
sida 246-02
246 SVT Text fredag 20 maj 2022 Teckenförklaringar för börssidorna Allmän information, forts: vd = volatilitetsstopp vs = volatilitetsstopp Gul färg = värdeökning Ljusblå färg = värdeminskning Vit färg = oförändrat värde på börs-, valuta- och fondsidorna Fortsättning följer på nästa sida >>>