Bibeln – som du aldrig sett den förut

I påsk visar SVT den hyllade serien The Bible, som har gjort tittarsuccé i USA.

Avsnitt 1: I begynnelsen
Noa överlever flodvågen och Guds vrede. Abraham når fram till Det förlovade landet. Mose leder israeliterna ut ur Egypten, genom Röda havet och tar slutligen emot De tio budorden från Gud.

Avsnitt 2: Hemland och kungadöme
Josua intar Jeriko. Simson berövas sin styrka. David besegrar Goliat. Salomo uppför det första templet i Jerusalem.

Avsnitt 3: Överlevnad och hopp
Jerusalem intas av Nebukadnessar, kungadömet faller och folket förs bort som fångar. Daniel står upp emot överheten och israeliterna kan lämna den babyloniska fångenskapen. Landet lyder under romarriket när Maria föder ett barn i Betlehem. Den lilla familjen flyr till Egypten för att undkomma kung Herodes order om att alla nyfödda gossebarn ska dödas. Pojken, som heter Jesus, växer upp, blir döpt av Johannes och finner sin första lärjunge i Petrus.

Avsnitt 4: Mission och förräderi
Mission och förräderi. Jesus predikar och gör underverk runt om i det ockuperade landet. Fler och fler betraktar honom som en ny härskare, en Messias. Under folkets jubel gör han gör sitt intåg i Jerusalem, men blir förrådd av en av sina lärjungar, fängslas och döms till döden.

Avsnitt 5: Död och uppståndelse
Den romerske ståthållaren Pilatus erbjuder folkmassan att skona Jesus, men folket väljer Barabbas och Jesus går mot sin död på Golgota. Några dagar senare blir Maria från Magdala den första lärjungen som ser den uppståndne Jesus. Lärjungarna följer hans uppmaning att sprida hans budskap ut över världen. Petrus når till Rom, andra lärjungar ännu längre än så, men många dödas för sin övertygelses skull.

The Bible

Amerikanskt drama i fem delar från 2013