Foto: SVT

Tova testar vuxenlivet

Youtubern Tova Helgessons egna realityshow

Den numera 18-åriga Youtubern Tova Helgesson fortsätter att testa vuxenlivet för att se om det är så hemskt som hon tror.

Mån och lör
Just nu finns inga avsnitt av Tova testar vuxenlivet tillgängliga.