"Därför måste TV4 ha kortare reklamavbrott"

Foto: Bertil Ericson / TT

"När TV4 nu överger sitt public service-liknande uppdrag, borde deras generösa förutsättningar de hittills omfattas av, upphöra. TV4 har kunnat tjäna miljarder kronor genom att de funnits i marknätet."

För några veckor sedan kom ett beslut som skapat en het debatt i mediesverige. TV4 bestämde sig plötsligt att lägga ner sina lokala nyhetssändningar.

Att detta skedde just när det skedde är intressant. Den 8 april justerade konstitutionsutskottet ett betänkande där det bland annat ingick en motion som behandlade reklamtiden för TV4.

Motionen tog upp problematiken med att många människor upplever att det är för mycket reklam i tv-sändningarna, och föreslog att reklamtiden bör begränsas från 12 minuters reklamavbrott på en timme till högst 8 minuter per timme.

Motionen avslogs i konstitutionsutskottet och betänkandet justerades.

Bara några timmar efter att bläcket torkat avslöjade TV4 att de planerar lägga ner sina lokala nyhetssändningar.

Beslutet möjliggjordes bland annat genom att det krav som TV4 länge haft för att få tillstånd att sända i marknätet plötsligt togs bort av Myndigheten för radio och tv i det nya sändningstillstånd som TV4 fick den 1 april i år.

Fram till dess hade TV4 krav på sig att sända ett visst antal regionala sändningar dagligen. Beslutet om att ta bort detta krav är en förändring som regeringen bör varit fullt medveten om, och inblandad i.

TV4 har under en längre tid haft en förmånlig särställning gentemot andra kommersiella kanaler.

TV4 har kunnat tjäna miljarder kronor i vinster genom att de funnits i marknätet. De har nått ut brett till svenska folket och har utifrån den positionen kunnat ta emot annonsintäkter i stor utsträckning.

I gengäld har de haft en bred nyhetsrapportering och regionala nyhetssändningar.

När konstitutionsutskottet justerade sitt betänkande gjordes det utifrån förutsättningarna att TV4 skulle fortsätta med sina lokala nyhetssändningar – någonting som TV4 även sagt till konstitutionsutskottet att de haft för avsikt att fortsätta med.

Beskedet att TV4 lägger ner sina lokala nyhetssändningar förändrar förutsättningarna i det svenska medielandskapet.

TV4:s särställning ska bygga på att det svenska folket ges bättre möjligheter till en bredd av nyheter. När regeringen och myndigheterna först förändrar tillståndet till TV4 och företaget sedan väljer att dra in de lokala nyhetssändningarna som varit deras public service-satsning uppfyller inte TV4 längre de krav som de tidigare sagt att de ska göra.

Därmed är det även rimligt att TV4:s särställning motsvaras av ändrade reklamregler. I morgon avgörs frågan i riksdagen.