35 olika ansikten från hemtjänsten – på två veckor

Foto: SVT
Flera gånger varje dag måste Barbara Holsbeck förklara för olika personer vad hon behöver hjälp med.

Hon lovades en värdig vård och en trygg hemtjänst. Men när det ringer på dörren vet hon inte vem som kommer. Barbara Holsbeck fick besök av 35 personer från hemtjänsten – på två veckor.

Barbara Holsbeck har själv arbetat inom hemtjänsten i 25 år. Men nu är hon gammal och sjuk, och helt beroende av hemtjänst. Under två veckor har 35 olika personer från hemtjänsten kommit hem till Barbara. Flera gånger per dag måste hon förklara för olika personer vad hon behöver hjälp med. Hon är tacksam för den vård hon får men det tär på hennes krafter att inte veta vem som kommer.

– Det är hemskt. Hemskt! Jag vet aldrig vem som kommer. Jag vill veta vem som kommer imorgon och ska duscha mig. Men om jag ringer så svarar de inte, säger hon.

Göteborgs kommun lovar sina äldre att de ska kontaktas varje gång någon ny person ska besöka vårdtagaren. Men ingen har någonsin ringt Barbara för att berätta det trots att hon varje vecka träffar så många, berättar hon.

– Nej, aldrig. Jag vet ingenting. Varje dag ropar jag från sängen och frågar vem det är, eller vem de har med sig, säger hon.

Sämre kontinuitet i hela landet

Kontinuitet – att få besök av så få personer som möjligt – är en av de allra viktigaste faktorerna för en bra äldreomsorg, visar forskning från Stockholms universitet. Men utvecklingen går i motsatt riktning, inte bara för Barbara Holsbeck i Göteborg. Kontinuiteten inom äldreomsorgen har försämrats i Sverige de senaste åren, enligt Socialstyrelsen.

2010 fick en äldre i snitt se 13 olika ansikten från hemtjänsten på två veckor. 2014 var siffran istället 15 olika personer. Och då är ändå inte eventuell nattpersonal inräknad.

– Det är ju naturligtvis inte bra att det går åt fel håll och att den äldre hela tiden får nya ansikten att lära sig känna igen. Många vittnar också om att ny personal inte är informerad så att vårdtagaren tvingas upprepa vilka behov man har och hur vården ska gå till, säger Mona Heurgren, enhetschef på Socialstyrelsen.

"Finns ganska realistiska planer på hur vi ska förbättra"

Omsorgschefen på Göteborgs kommun, Britta Schröder, medger att kommunen brustit på olika fronter, men samtidigt anser hon att Barbara Holsbeck – hon som fick träffa 35 olika personer på två veckor – får räkna med att träffa många nya, eftersom hon har ett stort vårdbehov.

– Men jag jobbar stenhårt för att minimera det antalet personer som ska gå hem till omsorgstagarna, säger hon.

Britta Schröder poängterar också att kommunen arbetar för att förbättra situationen för de äldre med hemtjänst.

– Det finns ganska realistiska planer på hur vi ska förbättra det genom att dela in oss i mindre områden så att man har ett team som jobbar runt omsorgstagare. Då blir det till exempel bara åtta medarbetare som jobbar med varje person.

Samtidigt som politiker och tjänstemän utlovar en bättre hemtjänst så sitter Barbara Holsbeck ensam hemma i lägenheten och väntar och hoppas att hon ska få veta vem som ska komma.

– Politiker lovar oss bättre hjälp. Vilken hjälp? Det är ingen hjälp när det kommer och går olika människor hela tiden. Jag hoppas att statsministern lyssnar, och tror på det vi säger.