Åklagare kräver ut Uppdrag gransknings källmaterial

Åklagarna i den pågående korruptionsutredningen mot Telia Sonera har hos Stockholms Tingsrätt begärt att Sveriges Television skall tvingas lämna ut originalhandlingar från den uzbekiske diktatorns dotter Gulnara Karimova.

SVT har i yttrande till tingsrätten avvisat åklagarens begäran med hänvisning till yttrande- och informationsfriheten men om tingsrätten beslutar om ett så kallat editionsföreläggande är SVT skyldigt att lämna ut de aktuella handlingarna till åklagaren.

SVT har varit i kontakt med källan till handlingarna som inte motsatt sig att de lämnas ut och SVT avvaktar nu domstolens beslut i frågan.

– För vår redaktion är källskyddet oerhört viktigt. Skulle SVT efter tingsrättens beslut tvingas lämna ut handlingarna i det här fallet innebär det dock ingen risk för källan, säger Nils Hanson, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning.

Och SVT:s vd, Eva Hamilton, menar att det är en olycklig väg åklagaren väljer att gå.

- Vi har som princip att aldrig lämna ut den här typen av material. Människor ska känna stark tilltro till att vi alltid skyddar uppgiftslämnare. Därför är det olyckligt att åklagaren valt att gå den här vägen, men om tingsrätten beslutar att vi måste lämna ut material så följer vi svensk lag, säger vd Eva Hamilton.

Orsaken till att åklagare Berndt Berger vidtar den ovanliga åtgärden att via domstol tvinga ett massmediaföretag att lämna ut material från en hemlig källa är att ”det är av stor vikt för utredningen att originaldokumenten kan undersökas avseende fingeravtryck, dels avseende skriftprovsanalys. Vi har anledning att tro att det handskrivna och eventuella fingeravtryck härrör från en av de personer mot vilken förundersökning inletts.”

Berger skriver i sin framställan inte vem det är man misstänker och vill inte heller i kontakt med Uppdrag granskning uppge vem den misstänkte är. Men han redogör i sin framställan för att den misstänkte inte är någon av de tidigare misstänkta och han säger också att man med hjälp av utländska polismyndigheter kommer att försöka säkra DNA och fingeravtryck från Gulnara Karimova.

Samtliga dokument hittar du här.

Läs åklagare Berndt Bergers framställan om editionsföreläggande mot SVT.

Text: Fredrik Laurin

fl@trojkan.se  / 0708326202