Anna våldtogs av tidigare sexdömd taxiförare

Uppdrag granskning kan avslöja att de stora, etablerade bolagen har dålig kontroll på de egna förarna. Flera är dömda för brott - och saknar behörighet att köra.
Uppdrag granskning kan avslöja att de stora, etablerade bolagen har dålig kontroll på de egna förarna. Flera är dömda för brott - och saknar behörighet att köra.

Anna valde en taxi från ett stort, etablerat bolag för att känna sig trygg. Trots det blev hon våldtagen - av en förare som fått tillståndet indraget efter flera tidigare sexbrott. Uppdrag granskning kan avslöja allvarliga brister i taxibolagens kontroll av förare.

Att svarttaxi ofta kopplas samman med brottslighet är många medvetna om. De stora, etablerade taxibolagen framhåller därför just tryggheten i deras bilar som sitt främsta säljargument.

I en taxi från ett etablerat bolag ska du vara säker, är budskapet.

- Jag hade jättestort förtroende för taxibolag. Jag kunde inte tänka tanken att det skulle vara så här, säger ”Anna” till Uppdrag granskning.

Efter en utekväll med kompisar blev hon våldtagen av en taxichaufför, som redan var dömd för sexualbrott mot taxikunder. Trots att myndigheterna återkallat hans taxilegitimation kunde han fortsatta köra för branschjätten Taxi Kurir - och begå nya brott.

Annas berättelse är dessvärre inte unik.

Uppdrag gransknings kartläggning avslöjar fall efter fall där förare hos etablerade bolag utsatt sina kunder för brott.

Det handlar om taxichaufförer som misshandlat och mordhotat kunder. Och om förare som utsatt kunder för sexuella övergrepp.

Mannen som våldtog Anna hade alltså inte ens rätt att köra taxi. Hans taxilegitimation var indragen, efter att han vid tidigare tillfällen utsatt två olika taxikunder – båda rörelsehindrade – för sexuella ofredanden.

- När vi har gjort en bedömning att legitimationen ska återkallas anser ju vi att de inte ska vara ute och köra privatpersoner eller passagerare överhuvudtaget. Det kan vara en säkerhetsrisk, det är så vi ser det, säger Gunilla Ahlberg, sektionschef på Transportstyrelsen.

Men beslut om indragen taxilegitimation skickas enbart till den olämpliga föraren. Taxibolagen får inget veta om de inte begär ut de offentliga uppgifterna – och deras egna kontroller är bristfälliga.

På exempelvis Taxi Kurir, som är Skandinaviens största taxiorganisation, sker bara en kontroll av förarens legitimation och eventuella brottsregister när han eller hon ansluts.

Det som händer därefter är det upp till föraren att berätta om.

Först efter att Uppdrag granskning börjat ställa frågor om kontrollen av förarnas legitimationer har Taxi Kurir börjat agera. De har skickat in sina egna förarlistor till Transportstyrelsen för en jämförelse mot deras register.

- Vi har inte jobbat på det sättet tidigare. Nu gör vi vårt kontrollnät mer finmaskigt, säger Tomas Andersson, vd för Taxi Kurir Göteborg.

Hade kontrollen fungerat hade Anna aldrig behövt hamna i en bil med en dömd sexualbrottsling med ogiltigt taxilegg.

Taxiföraren som våldtog Anna kunde dessutom fortsätta sin brottsliga karriär. Mannen har senare dömts för ytterligare en våldtäkt i anslutning till sitt arbete som taxichaufför. Även denna gång på ett stort etablerat taxibolag som lovar trygghet.

Och idag har han fått ett nytt taxikort av Transportstyrelsen, sitt tredje i ordningen, och kan alltså idag fortsätta köra taxi trots att alla hans offer varit just taxikunder.

- Det måste bli hårdare kontroll på alla taxichaufförer. Jag vågar inte sätta min dotter en dag när hon växer upp och ska ut med sina kompisar – aldrig att hon får åka i en taxi, säger Anna.