Bönder vill lämna Arla

Foto: SVT
Mjölkbonden Elin Torstensson vill byta mejeri.

Ett utbrett missnöje. Och en vilja att lämna mejerijätten. Sju av tio mjölkbönder skulle byta eller överväga att byta från Arla till ett annat mejeri om de kunde, visar Uppdrag gransknings enkät.

– För mig skulle det göra ungefär mellan 200.000-220.000 kronor om året, om jag bara bytte mejeri. Man skulle må bättre inombords, slippa känna den här ekonomiska psykiska pressen, varenda dag, säger mjölkbonden Elin Torstensson, från Österbybruk, norr om Uppsala.

Och hon är inte ensam om att vilja lämna Arla. Det framgår av den enkätundersökning som Uppdrag granskning har gjort med hjälp av ett underlag från Jordbruksverket, som bygger på frågor till ett stort antal slumpvis utvalda mjölkbönder. Sju av tio skulle, om de kunde, byta eller överväga att byta från Arla till ett annat mejeri. Och 56 procent, över hälften, är missnöjda eller mycket missnöjda med Arla.

"Vi bönder håller på och dör"

– Arla är absolut det sämsta tänkbara för bonden. De går över lik för att komma dit de ska. Sen spelar det ingen roll hur vi bönder mår eller hur det går för oss. Huvudsaken är att Arla går med vinst. Vi bönder håller på och dör, sakta men säkert, säger Elin Torstensson.

Arlas styrelseordförande, Åke Hantoft, tror att missnöjet beror på förändringen som Arla har genomgått under de senaste 15 åren, då det har gått från att vara ett nationellt företag till ett internationellt företag. 

– Man känner att man är längre ifrån beslut än man var innan, säger han.

Reporter: Vad sätter du för betyg på dig själv och ledningen utifrån den här kritiken?

– Jag sätter ett betyg på att det är en ständig utmaning i ett medlemsägt företag att möta, tillfredsställa och få nöjda medlemmar. Och när man ställer en sådan här fråga i en riktigt tuff period så får man det här svaret. Och det är också så att både ledningen och styrelsen har ett ansvar för att förbättra och förändra det här. Men i ett medlemsägt företag så klarar inte styrelsen och ledningen det själva, utan alla måste hjälpas åt, säger Åke Hantoft.

Andra bönder nöjda

I Uppdrag gransknings undersökning ingår också bönder som är anslutna till andra mejerier. Och skillnaden mellan hur Arlabönderna och övriga bönder svarar är slående. Nästan åtta av tio mjölkbönder från andra mejerier svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt mejeri. Motsvarande siffra hos Arlabönderna är fyra av tio.

Hos Arlabönderna är det endast 22 procent, drygt två av tio, som svarar att de inte skulle vilja byta mejeri, hos mjölkbönderna från de övriga svenska mejerierna är det 70 procent, sju av tio, som inte vill byta mejeri. Så här uttrycker en mjölkbonde situationen:

– Det är ingen mjölkkris. Det är en Arlakris.