Chefer skulle ge positiv bild av Fas 3 - trots allvarliga brister

Arbetsförmedlingens chefer uppmanades i ett mejl att utåt ge bilden av ett Fas 3 som fungerar bra, med nöjda deltagare. Samtidigt satt de ansvariga med två interna rapporter som avslöjade allvarliga brister inom Fas 3.

Det är Arbetsförmedlingen som ska se till att Fas 3-platserna varken blir meningslösa eller konkurrerar ut vanliga jobb.

En stickprovskontroll, som Arbetsförmedlingen gjort bland 600 Fas 3-deltagare och 500 anordnare, avslöjade att det hela i 47 procent av fallen kunde misstänkas handla om vanliga jobb.
Alltså i nästan vartannat fall.

Samma rapport pekar också på en rad andra, stora brister i systemet. Bland annat att anordnare skickar deltagare vidare till andra arbetsplatser och att det ofta saknas handlingsplaner för hur den arbetslöse ska hitta tillbaka till ett nytt jobb.

Ytterligare en annan intern rapport, som Uppdrag granskning tagit del av, röjer allvarliga brister inom Fas 3.
I revisionsrapporten, som Arbetsförmedlingen inte ville lämna ut, sammanfattas kritiken med att Arbetsförmedlingen "saknar adekvata kontroller för att säkerställa att hantering och handläggning av Fas 3 följer gällande regelverk".

Båda de här rapporterna - med allvarlig kritik mot Fas 3 - lades fram i januari i år. Men det var inte den bilden media och allmänhet skulle få ta del av.

När SVT under våren började granska Fas 3 skickade Arbetsförmedlingen ut ett mejl till chefer runt om i landet. I mejlet fanns ett manus cheferna kunde använda om SVT hörde av sig för intervjuer - och mejlet hade en tydlig uppmaning:

"Budskapen vi försöker få ut är: Vi har haft ett långvarigt samarbete med kommun eller annan offentlig anordnare. Det har varit ett bra samarbete. Kommunen har jobbat bra med denna grupp. Detta resonemang motsäger självklart inte att man har goda samarbeten med de privata anordnare. I övrigt med tanke på att vi ska anlägga deltagarnas perspektiv: Vår/min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättningen."

Utåt skulle alltså en positiv bild av Fas 3 förmedlas - en bild som gick på tvärs med Arbetsförmedlingens egna interna rapporter.

Varför går ni ut med ett manus till era chefer om att de ska säga att det har varit bra samarbeten, kommunerna har jobbat bra med denna grupp och att folk är nöjda, samtidigt som ni på bordet har två rapporter som visar att det här fungerar inte?
– Min förhoppning är naturligtvis att vi ska få en öppning när det gäller Fas 3 så vi kan göra en insats så att arbetsgivare också kan anställa, säger Angeles Bermudez Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.
Fast varför de här två helt olika bilderna? Varför inte gå ut och berätta att jo, vi har gjort undersökningar, de visar att vi har stora problem. Varför berättar ni inte det?
– När en stor volymökning kunder kommer in i Fas 3 så har vi tyckt att det har varit väldigt viktigt att de här personerna ska få en sysselsättningsplats.

Vi har ju två rapporter, de rapporterna ligger på ert bord när ni skickar ut ett brev och ett manus med ett budskap om att det har fungerat jättebra med kommunerna som har tagit emot Fas 3:are. Varför berättar ni inte som det är?
– I det läget som kommunerna bryter mot de regler som gäller så är det viktigt att bryta med de platserna, säger Angeles Bermudez Svankvist.

Reporter: Mikael Pettersson
Text: Peter Bagge