Polisen tipsades om "modernt slaveri"

Polisen tipsades om missförhållandena men tog inte dem på allvar.
Polisen tipsades om missförhållandena men tog inte dem på allvar.

Redan i början av 2012 - innan den stora gruppen av gästarbetare från Kamerun åkte till Sverige - fick polisen ett initierat tips som varnade om ”modernt slaveri i Sverige”. Men polisen gjorde ingenting.

Brevet, som kom till polisen i Umeå, beskriver mycket av det som Uppdrag granskning tog upp i höstens reportage om de lurade gästarbetarna  – hot, låga löner, papperslösa arbetare, olagliga avgifter och dåliga arbetsförhållanden.

Brevskrivaren hade hört om missförhållanden redan under hösten 2011, alltså säsongen innan den stora gruppen med Raymond, Ndjomo och de andra, som reportaget i höstas handlade om, kom hit.

Uppdrag granskning har träffat brevskrivaren, som på grund av rädsla för repressalier vill vara anonym.

- Vi kamerunier är ju en ganska liten grupp här så vi vet vad som händer varandra. Jag tänkte att jag genom att larma myndigheterna kunde sätta stopp för det som pågick och göra situationen bättre för kamerunierna, säger tipsaren till Uppdrag granskning.

Men ingenting hände och efter fyra månader skickade han därför ett nytt brev till polisen. Och först då fick han svar.

Men trots att hans två brev innehöll flera sidor långa detaljerade beskrivningar av grova missförhållanden hos Skogsnicke AB blir svaret från polisen att det ändå inte räcker.

- Med den informationsinsamlingen vi gjorde så fanns det ingenting i den som stärkte oss och gav oss tillräckligt underlag för att upprätta en brottsanmälan. Det gjorde det inte, säger Peder Jonsson, informationsansvarig vid polisen i Umeå.

Gick ni till botten med allt som stod i breven?

- Ja vi har undersökt med de verktyg vi har med gällande lagstiftning. Det handlar ju någonstans om att hantera det här på ett rättssäkert sätt, vi har en lagstiftning vi måste följa i våra förundersökningar, säger Peder Jonsson.

Brevskrivaren erbjöd dessutom polisen att återkomma till honom för att få namn på de drabbade och mer information. Polisen svarar med att man gjort ett par kontroller i sina register och där hittades inget av det som hände ute i skogarna.

- Jag vet inte hur polisen jobbar men om jag ser att det föregår ett brott och jag ringer polisen så förväntar jag mig att de ska reagera och stoppa det, säger tipsaren.

- Hade man verkligen lyssnat så hade det som hände den här sista gruppen helt kunnat förhindrats, säger han vidare.

Polisen inledde senare en förundersökning – och Niklas Gotthardsson är nu delgiven misstanke om brott bland anant för olaga hot. Han utreds också för att ha utnyttjat papperslösa och tagit betalt för arbetstillstånd.