En av fyra trafikpoliser borta – på fem år

Foto: SVT/Håkan Alamaa

På 80-talet fanns nästan 1500 trafikpoliser i Sverige. Idag är de 432. Polisens interna statistik avslöjar hur trafikpolisen blivit mindre och mindre, och hur en av fyra försvunnit – bara de senaste fem åren.

Poliserna har blivit fler och fler i Sverige. Ändå har utvecklingen inom trafikpolisen gått i motsatt riktning. Enligt polisens interna statistik som Uppdrag granskning tagit del av arbetade vid halvårsskiftet 432 poliser inom trafikpolisen i Sverige. 2010 var samma siffra 558, vilket innebär att ungefär var fjärde trafikpolis försvunnit sedan dess.

Trafikpolisens uppgift är bland annat att kontollera den tunga trafiken i Sverige. Varje år skadas eller dödas drygt tusen människor i Sverige i olyckor där tunga lastbilar är inblandade. Under 2014 dog 54 personer. Ett problem är fusket inom åkeribranschen, där social dumping och illegal konkurrens lett till att en allt större andel av transporterna genomförs av underbetalda chaufförer och utländska åkerier. Det är trafikpolisens ansvar att kontrollera lastbilar och chaufförer så att körtidsregler och lagar hålls. Men trafikpolisen har alltså stadigt blivit mindre och mindre till antalet, och av de 432 poliser som idag arbetar inom trafikpolisen är det bara drygt hälften – 201 personer – som har utbildning och kompetens att göra en fullständig besiktning av en tung lastbil.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker att trafikpoliserna ska bli fler.

– Fler trafikpoliser behöver utbildas. Vi har haft många pensionsavgångar och vi har många pensionsavgångar framför oss. De som är duktiga på att göra tunga kontroller är en ålderstigen krets och därför behövs fler utbildningar. Det behövs också klampning på riktigt och att både Sverige och EU förenklar den snåriga lagstiftningen på trafikområdet, säger Anders Ygeman (S).

Reporter: Hur många trafikpoliser kommer det att behövas?

– Det är en fråga som är upp till polisen att klara ut.

Ännu färre i framtiden

Men polisens planer pekar tvärt emot ministerns intentioner. I polismyndighetens plan för framtiden står att trafikpolisen ska bestå i 346 poliser. Istället ska arbetet kompenseras med andra metoder som mer kameraövervakning och mer underrättelseverksamhet i arbetet mot fusket och trafikdöden. I flera av polisens nya regioner har dessutom de specialiserade trafikpolisenheterna fått beskedet att de kommer att inordnas under den lokala polisen och bli en polisresurs som ska kunna användas även till annat.

Under knappt 20 år så har också minskningen av antalet trafikpoliser lett till att antalet kontroller på lastbilar ute på vägarna minskat ordentligt. På knappt 20 år har kontrollerna blivit betydligt färre - från 32 572 till 8 342, trots att trafiken på vägarna ökat under samma period.

Lever inte upp till EU-krav

Faktum är att Sverige inte lever upp till de minimikrav som EU beslutat ska gälla från 2018. Antalet flygande besiktningar längs väg måste öka med nära 40 procent för att Sverige ska få godkänt. Sveriges Åkeriföretag är starkt kritiska till utvecklingen. De vill se tuffare tag längs vägarna och välkomnade den nya klampningslag som kom i våras. Då fick polisen att sätta hårt mot hårt mot fuskande chaufförer och åkare. Polisen fick befogenhet att låsa fast – eller klampa – bilarna och stoppa fortsatt färd.

– Vi ser att det finns dels dåliga arbetsförhållanden i den här branschen och dels osunda konkurrensvillkor där man har lägre kostnader, inte för att man är skickligare och mer effektiv, för att man fuskar med skatter, löner och sociala avgifter. Det är en ohållbar situation, säger näringsminister Anna Johansson (S) som tagit inititivet till lagskärpningarna.

Men klampningsutrustningen har under första halvåret i år bara använts tio gånger, kan Uppdrag granskning avslöja.

– Problemet är att lagstiftaren ställt fram en verkygslåda till polisen men det finns ingen som kan öppna verktygslådan och använda verktygen, för trafikpolisen monteras bokstavligt talat ner nu, säger Thomas Morell, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

Rättelse: En felaktig uppgift publicerades i tv-sändningen av Uppdrag granskning den 4 november. I en fråga från reportern påstås att det finns 28 000 poliser i Sverige. Det är fel. Korrekt skall vara att det finns 28 000 polisanställda i Sverige, varav drygt 20 000 är poliser (2014). Vi ber om ursäkt för publiceringen av den felaktiga uppgiften.