Falck ambulans mörkar livsviktiga brister och misstag

Personal på Sverige största ambulansföretag har flera gånger slagit larm om allvarliga misstag och brister i bilarnas utrustning. Men rapporterna har mörkats för både landsting och Socialstyrelsen.

Uppdrag granskning har tagit del av hela den interna avvikelserapporteringen från Falck ambulans, Sveriges största ambulansföretag med ansvar för en fjärdedel av landets befolkning.

Totalt handlar det om över 4000 felrapporter från de senaste åren. Personalens egna larm innehåller uppgifter om allt ifrån nedslitna däck till felmedicineringar och livsviktig utrustning som inte fungerar.

Men en rad rapporter om brister och misstag, som i ambulansvården kan betyda skillnaden mellan liv och död, har inte skickats vidare till landstingen, som är Falcks uppdragsgivare.
Inte heller tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen har fått kännedom om fallen.
– Jag har lämnat in åtta till nio avvikelser, jag har inte fått svar på någon än idag, säger en anställd till Uppdrag granskning.

Ett fall som Uppdrag granskning tittat närmare på gäller Anton Wiberg, 14 år, som drunknade i somras vid en liten sjö i skånska Höör. Hans storebror Oscar och hans kamrater försökte återuppliva honom med hjärt-lung-räddning tills ambulanspersonalen kom och tog över.

Ingen vet ännu vad som egentligen hände Anton den där sommarkvällen. Men ambulanspersonalen stötte på problem när de kämpade för hans liv.
En handsug, som kan använda till att suga bort vätska och kräk i luftvägarna, fungerade inte som den skulle:
"Har påtalat vid flera tillfällen att sugutrustningen i andningsvårdsväska är undermålig" skrev en av de ambulanssköterskor som deltog i insatsen.

Bara under det senaste året finns fyra fall där ambulanspersonalen slagit larm om att just handsugen inte fungerar - bara ett enda av dem har rapporterats vidare.
Bland de interna rapporter Uppdrag granskning tagit del av finns också en rad larm om EKG-utrustning som inte fungerar och där patienter med pågående hjärtattacker drabbats.

Trots det har Socialstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för att kontrollera ambulansverksamheten i Sverige, inte fått veta. Enligt lag ska det räcka med en risk för att patienter kan skadas allvarligt för att det ska göras en Lex Maria-anmälan.
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att de här bristerna finns, att man inte har åtgärdat och att det inte är känt hos oss, säger Carina Forsberg, enhetschef på Socialstyrelsen.
VD:n för Falck ambulans, Sven Engquist, kommenterar uppgifterna om att avvikelserna inte rapporteras vidare så här:
– Jag tror att om du pratar med många kommer du inte att få den bilden. Om du pratar med några få kanske, säger Sven Engquist.

Han säger också att Uppdrag granskning värderar de medicinska avvikelserna olika.
Men då stämmer det att ni har avvikelser som ni inte har skickat in?
– Nej, det är din uppfattning. Inte min, säger Sven Engquist.

Reporter: Marja Grill
Databasredaktör: Helena Bengtsson

Text: Peter Bagge