FRA spionerar på "energi" och "Baltikum" åt USA

Försvarets radioanstalt spionerar inte bara på utländska militära angelägenheter. Uppdrag granskning kan nu avslöja att också civila mål som energisektorn i Ryssland och den baltiska regionen är föremål för FRA:s spionage. Informationen delas sedan med USA som visar stor uppskattning för det svenska bidraget.

I dokument upprättade inför ett möte i april i år mellan den amerikanska spionorganisationen NSA och svenska FRA framgår att Sverige spionerar på Ryska energiintressen samt länderna i "den baltiska regionen". Och att man lämnar det man hittar vidare till USA.

"Tacka Sverige för dess fortsatta arbete med det ryska målet och understryka den centrala roll som FRA spelar som en ledande partner i arbetet med det ryska målet, inklusive det ryska ledarskapet, energi,[MASKAT]." "FRA:s [MASKAT] tillgång har resulterad i unik signalunderrättelse inom samtliga dessa områden" skriver NSA i dokumentet.

Civila mål som energisektorn är kontroversiellt för en statlig spionorganisation att fokusera på men en källa i den svenska underrättelsetjänsten som Uppdrag granskning talat med vill inte kalla verksamheten för industrispionage, trots att det handlar om privata företag.

- Man kan säga så här: det är ett väldigt självklart intresse att titta på de ryska bolagen. Det ligger i vår uppgift. Vilka kranar finns, vilken infrastruktur. Långsiktiga planer och kortsiktiga politiska beslut.

Uppdrag granskning: Är det företag som Gazprom?

- Gazprom är en möjlig, men det finns många andra mindre aktörer. Glöm inte att vi har fått extremt mycket information tillbaka [från USA], vi är ju inte några slavar, säger källan.

Dokumenten från NSA avslöjar inte vilka energiintressen USA är intresserade av. Inga bolag nämns vid namn, inte heller specifika installationer.

Från den amerikanska regeringen framhålls ofta att NSA och dess spioneri är nödvändigt för amerikansk säkerhet, och att den skiljer sig från ryskt och kinesiskt spioneri som i västvärlden ofta påstås vara främst riktat mot ekonomiska intressen.

Men i ett antal av de många andra dokument som framkommit i det material som Edward Snowden gjort tillgängligt finns exempel på liknande spionage som inte har med militära mål eller terrorbekämpning att göra.

I september i år offentliggjorde det brasilianska undersökande TV programmet ”Fantastico” från TV stationen OGlobo Television material från NSA som visade på en hemlig operation kallad ”Blackpearl”. Den riktade bland annat in sig på det statliga brasilianska oljebolaget Petrobras, ett av världens trettio största företag.

Det internationella banknätverket Swift där de flesta internationella och alla svenska banker är medlemmar och gör stora penningtransaktioner är också ett mål för NSA enligt materialet som Fantastico offentliggjorde. Också en av Ericssons största konkurrenter, kinesiska Huawei har varit
föremål för NSA:s spioneri enligt brasilianska Tv-stationen OGlobo. I sitt program visade man upp en träningsmanual från NSA daterad i maj 2012 som förutom Huawei och Swift även namngav en saudisk bank som mål för NSA. Huawei, ett världens största företag med över 35 miljarder dollar (Ca 250 miljarder kronor) i omsättning 2012, sade i en pressrelease att man var ”mycket indignerade över denna, som man uttryckte det, ”olagliga”, verksamhet.

Men det handlar inte bara om spioneri mot ekonomiska intressen. I ett av dokumenten, en topphemlig landrapport från NSA:s sverigeansvarige,
konstateras att FRA gör: "unik inhämtning mot … [MASKAT] de baltiska staterna [som] inkluderar att möta främmande underrättelsetjänst och
militär."

Ytterligare en källa i den svenska underrättelsetjänsten bekräftar för Uppdrag granskning att Baltikum är ett mål för FRA.  - Formuleringen "the  Baltic region", är svår att tolka på något annat sätt än att det är baltstaterna som avses och sannolikt också Polen. - FRA hade en funktion när [länderna i] Baltikum blev fria. Man hade en roll för att se vart det tog vägen. Nu har man hittat en ny nisch,  säger källan och syftar på FRA:s avlyssning av kabeltrafiken från Baltikum och Ryssland som till stor del går genom Sverige.

I grannlandet Lettland är man inte förvånad över det svenska spionaget, eller att uppgifterna lämnas till USA.
- Jag skulle bli upprörd om det handlade om att man spionerade på till exempel mig, men att man spionerar på lettisk mark, på till exempel ryska
intressen, det förvånar mig inte, säger den lettiske försvarsministern Artis Pabriks till Uppdrag granskning.
- Jag tror att de flesta länder som har kapaciteten spionerar i Lettland, det är dessutom viktigt för oss att våra allierade inom EU och Nato känner
till förhållandena här, säger Pabriks.
Artis Pabriks mötte på fredagen den svenska försvarsministern Karin Enström för överläggningar i Riga. Enligt Pabriks diskuterades inte avslöjandena om det svenska spioneriet mot Ryssland och Enström hade inget att berätta för letterna om de svenska underrättelseaktiviteterna i Baltikum.
- Nej, vi diskuterade inte det. Det var ett mycket bra möte, vi diskuterade säkerheten i regionen säger Pabriks.

FRA vill inte kommentera uppgifterna att man spionerar på civila bolag och grannländer inom EU. Uppdrag granskning: Enligt uppgifter från NSA:s interna dokument spionerar FRA mot ryska energiintressen, en inhämtning som ni sedan delar med USA.
- FRA spionerar inte, vi bedriver underrättelseverksamhet enligt inriktning från våra svenska uppdragsgivare, säger Fredrik Wallin, talesperson på FRA och fortsätter:
- Det kan vara olika utrikespolitiska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Men generellt kan vi inte
kommentera den typen av uppgifter om underrättelsemål eller underrättelseverksamheten.

Uppdrag granskning: Uppgifterna från NSA visar också att FRA spionerar mot länderna i Baltikum, och delar informationen med USA.
- Jag kan inte kommenterar den typen av uppgifter heller.
Uppdrag granskning: Men ditt svar utesluter inte att ni spionerar på grannländer inom EU?
- Jag kan inte bekräfta eller dementera uppgifter om enskilda underrättelsemål, säger Fredrik Wallin.
Ungefär samma svar får Uppdrag granskning från NSA. Deras talesperson Vanee M. Vines svarar med en standardformulering:
"Vi tänker inte publikt kommentera vare specifik påstådd underrättelse aktivitet, och den amerikanska regeringen har gjort klart att USA inhämtar underrättelser av samma typ som alla nationer gör."
 
Reportrar: Sven Bergman, Joachim Dyfvermark, Ryan Gallagher, Glenn Greenwald och Fredrik Laurin