"Jag vill återupprätta förtroendet för rättssystemet"

Det stormar hårdare än någonsin kring Göran Lambertz. Som domare i högsta domstolen för han ut budskapet att det finns övertygande bevis mot Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter. Detta trots att rättssystemet friar honom för ett efter ett av de mord han dömts för.

Uppdrag gransknings Petter Ljunggren har följt Göran Lambertz för att se hur han hamnat i sin ensamma roll mot strömmen. Och granskar hans beslut som justitiekansler 2006, där han ger polis och utredare beröm och kommer fram till att domarna är gedigna.

Göran Lambertz driver en personlig kamp tillsammans med de gamla Quick-utredarna. Han är inte objektiv längre utan ingår i deras ”lag”, erkänner han.

De för ut budskapet att mycket talar för att Sture Bergwall kan vara skyldig trots att hovrätter beviljat resning och de gamla domarna rivits upp.

- Ja, jag skäms inte för att säga att det är en kamp, säger Göran Lambertz, som förklarar att han med detta vill återupprätta förtroendet för rättssystemet.

- Han skadar det mer än någon annan skadar det, säger Thomas Olsson, Sture Bergwalls advokat.

Sture Bergwall är idag friad från fem av de åtta mord han dömts för.

- Det är ju väldigt, väldigt obehagligt att vara jagad av en ledamot i högsta domstolen, säger samtidigt Sture Bergwall själv, där han sitter på Säters rättspsykiatriska klinik.

Under sin tid som justitiekansler (JK) blev Göran Lambertz känd för att hävda att det sitter oskyldiga i svenska fängelser och för sin kritik mot slarvig bevisprövning i domstolarna.

Och det är som JK han får fallet Quick på sitt bord. Ett av de åtta mord han dömts för gäller 11-årige pojken Johan Asplund, som försvann från sitt hem i Sundsvall 1980.

Johans föräldrar, Anna-Clara och Björn Asplund, trodde aldrig på Quick som gärningsman och vände sig till Göran Lambertz för att få utredningen granskad.

De lämnade tillsammans med advokat Pelle Svensson in förhör och videoband från samtliga fall, uppskattningsvis 20 000 sidor.

- Vi var ju förtvivlade, vi var ju helt avvisande mot allt som handlade om Thomas Quick. Och fick ju inget gehör för det någonstans. När vi hade träffat Lambertz så kände både Anna-Clara och jag nästan en euforisk känsla utav lycka, förklarar han.

Men Göran Lambertz kom på bara drygt en vecka fram till att domarna är gedigna och att polis och åklagare gjort ett skickligt jobb. Akten kunde stängas och Quick är skyldig, sa han då.

Akten kunde inte stängas. Hovrätterna beviljar resning och dom efter dom rivs upp. Men Lambertz försvarar sitt beslut 2006.

- Man kunde se att domstolarna hade dömt väldigt väl. Och därav kunde man också dra slutsatsen att det inte fanns anledning att tro att polis och åklagare hade lurat till sig fällande domar.

Men han och hans medarbetare gick bara igenom en mycket liten del av allt material.

- Jag läste bara 200 sidor domar, och mina medarbetare, ja, svårt att säga, kanske gick dom igenom tillsammans 1 000 sidor eller något sådant där, mer eller mindre, läste och skummade kanske, säger han.

Pelle Svensson är kritisk till Lambertz slutsatser.

- Han pratar om gedigna domar och professionellt polisarbete och så vidare. Det kan man inte säga. Det är ett grovt fel som har gjorts. Det har ju med strukturen att göra, att man haft samma åklagare genom alla de här processerna. Man har haft samma förhörsledare och man har varit beroende av terapin och så vidare, säger advokat Pelle Svensson.

Även advokat Thomas Olsson är mycket kritisk till Lambertz utredning.

- Göran Lambertz är ju den som inte gick igenom det här materialet när han fick in en anmälan 2006. Det är ju han som valde att bortse från allt det som vi har tagit fram och istället på ett väldigt slarvigt och nonchalant sätt försöka lägga på locket på hela Quick-utredningen, säger han.

Sture Bergwall berättar idag för Uppdrag granskning att han följde nyheterna om JKs utredning, vilket får stöd av personer som var nära honom då. Han hoppades på att JK skulle upptäcka fel och brister och att domarna var felaktiga.

- Jag gick själv in i något slags mörker från den tidpunkten. Allt mitt hopp var ute. Sveriges högsta jurist hade tittat på fallet och tyckte att det var välskött och att domarna var bra. Han gav till och med beröm till polis och åklagare, säger Sture Bergwall.

Frågan är hur Göran Lambertz kunde komma fram till att akten Thomas Quick kunde stängas.

Uppdrag granskning har gått tillbaka till de dokument som lämnades in till JK 2006 för att jämföra med Göran Lambertz slutsatser.

Och bilden krockar på punkt efter punkt med vad Göran Lambertz kom fram till. Bland annat när det gäller problem med ledande frågor och påverkan från terapeuter.

I flera förhör satt till exempel Quicks läkare med och hjälpte till att svara på frågor - som vilket verktyg han skulle ha använt för att stycka kroppen, var han gömt huvudet och var mordet ägt rum.

- Jag kan inte minnas att jag visste det, att man var med och svarade på frågor så att säga, och hjälpte honom svara på frågor. I den mån det var på det sättet så tycker jag att det jag skrev där inte stämmer riktigt. Utan då påverkade de ju hans svar, medger Göran Lambertz idag.

Reporter: Petter Ljunggren

Text: Magnus Johansson