Lagligt knark utan kontroll

På Internet säljs droger helt lagligt. De är naturens egna varianter av amfetamin, LSD och ecstasy, men de är inte klassade som narkotika och heller inte reglerade på något annat sätt. Därför anser inte någon myndighet att de bär ansvaret för kontrollen av försäljningen.

(Sändes 2003)

- Hur är LSA i jämförelse med LSD?
- Själv gillar jag att ha lite kontroll under tripparna, därför tar jag LSA. 
- En annan sak är att LSA är lagligt.

Citaten är hämtade från svenska drogforum på Internet. Där utbyter deltagarna tips och erfarenheter av produkterna som ger allt från större muskler, bröst och penisar till hallucinogena upplevelser och bakslag.

Peter provade preparatet 5-MeO-DiPt tillsammans med en kompis, som hade köpt drogen på Internet. Han visste inte riktigt hur mycket han skulle ta och vad som kunde hända med honom, men efter 10 minuter var kompisen borta.

- Själv kände jag ingenting och tänkte att jag kunde ta lite till. Det skulle jag inte gjort. Gränsen till överdos är hårfin och vi borde använt våg när vi mätte upp det, berättar Peter för Uppdrag granskning.

Efter några minuter tyckte han att blod trängde upp genom golvet. Han upplevde det som att tänderna var utslagna, att käken var ur led och armen av. Efteråt gjorde det ont i hela kroppen. Han var övertygad om att han skulle bli galen och visste inte om han skulle bli bra igen.

Nya trender
Till sjukhusens akutmottagningar kommer medvetslösa patienter och personer med svåra kramper. Om de inte själva väljer att berätta går det inte att testa vad de har tagit. Narkosläkaren Kaj Knutsson på Sahlgrenska i Göteborg säger att han har sett en förändring de senaste 5 åren, bland de patienter som använder de nya drogerna.

- I början var patienterna kaxiga och tyckte inte att jag som läkare skulle lägga mig i. Nu kommer de med svansen mellan benen och ber om hjälp med sitt missbruk. Många har börjat få ont i magen, har svårt att sova och har problem med potensen. De har utvecklat ett missbruk, säger Kaj Knutsson.

På Giftinformationscentralen märker man också tidigt av nya trender. Samtalen från personer som tagit så kallade hallucinogena tryptaminer och från sjukhuspersonal som fått sådana patienter har ökat det senaste året.

- De ringer när de börjar må dåligt. De frågar inte om drogen, oftast känner de mycket väl till vilka effekter den ger. Men de vill veta om de kan göra något, berättar apotekaren Peter Hultén.

Faller mellan stolarna
Någon av fyra lagar ska reglera så att hälsofarliga preparat inte ska kunna säljas lagligt i Sverige: narkotikalagen, läkemedelslagen, livsmedelslagen eller lagen om hälsofarliga varor. Men eftersom ingen har klassat preparaten som vare sig läkemedel, livsmedel, örter, hälsokost eller narkotika, hamnar produkterna mellan stolarna hos myndigheterna. Och eftersom de inte anses olagliga står även polisen maktlös.

- Det händer att vi beslagtar pulver för analys och får reda på att det inte är klassat. Då måste vi lämna tillbaka det, det känns inte alls bra, säger Gunnar Hermansson på Rikskriminalens narkotikarotel.

Kemisten Tomas som arbetar med många av de preparat som säljs på Internet är mycket upprörd över hanteringen och över att ingenting görs. Han berättar att ett av preparaten säljs i små påsar som var och en innehåller 15-20 dödliga doser och att det i sin tur ställer höga krav på att kunderna vet hur de ska hantera produkterna. Han anser att preparaten är så farliga att de bör förbjudas och menar att det finns tillräcklig lagstiftning för att det ska vara möjligt.

- När kunden inte ens vet hur man ska väga upp det, när försäljaren inte kan garantera renheten, när man marknadsför sidorna med ord som droger.nu och när omyndiga lätt kan köpa produkterna då förstår jag inte varför man inte tar upp släggan och bara stänger ner alltihop, säger han.

Lagliga aktörer
Uppdrag granskning träffar också två av de aktörer som tillhandahåller lagliga droger på Internet. En av dem, Henrik Hellstrand i Göteborg, tycker själv att han är en av de seriösa i branschen. Han säljer hälsokostpreparat och så kallade smart drugs via sin webbsida och har själv prövat det mesta av det han säljer.

- De som kommer till mig gör det för att de söker sig bort från illegala droger, säger han men håller med om att en del av preparaten i stort sett är samma produkt som amfetamin, LSD eller ecstacy.

Störst i branschen är Lars Bergkvist i Bromölla, som på sin webbsida skyltar med både namn och bild. Han påstår att han lagt av med försäljningen och inte längre har något med webbsidan att göra, ändå står hans namn kvar på sidan och kvar som avsändare i e-posten.

- Jag ser ner på folk som använder stimulantia och sysslar inte med det där längre. Det har kommit så många aktörer nu och då är det inte roligt längre, säger han.

Att han står kvar med sitt namn på sidan är ett misstag, förklarar han. Ändå öppnade han så sent som i augusti en ny sida med drogförsäljning. Men den vill han inte prata om.

- Jag bedriver ingen försäljning längre. Det gör jag inte, säger han och lämnar intervjun.

Maktlösa myndigheter
Polis och andra myndigheter står handfallna. Läkemedels- och Livsmedelsverket kan ingenting göra så länge preparaten inte är klassade som någonting. Folkhälsoinstitutet anser sig ha för dåliga resurser för att kunna omfatta hela problematiken. Och bland forskarna är kunskapen om de nya preparaten för dålig, menar Olof Beck, chefskemist på Karolinska sjukhuset.

- Vi är blinda för de nya preparaten. Letar man inte, hittar man dem heller inte och intresset från kliniker är svagt. Det här är preparat som håller sig i gråzonen och som kanske skulle bli narkotikaklassade om man bara visste att de fanns, säger Olof Beck.

REPORTER: Kicki Hultin
RESEARCH: Joakim Lamotte
FOTO: Göran Larsson, Rune Bergström, Magnus Tingman
REDIGERING: Torkel Wennman

Text: Teresa Skeppholm