Migrationsverkets hemliga vittne ljuger om sina meriter

Den hemlige analytikern som kallas EA20 framhålls som Sprakabs främste expert på somaliska språket. Men Uppdrag granskning kan avslöja att han ljuger om sina egna meriter.
Den hemlige analytikern som kallas EA20 framhålls som Sprakabs främste expert på somaliska språket. Men Uppdrag granskning kan avslöja att han ljuger om sina egna meriter.

Han kallas EA20 och är Migrationsverkets hemliga vittne i asylärenden. Hans språk- och kunskapsanalyser kan ha påverkat livet för tusentals flyktingar. Men Uppdrag granskning kan nu avslöja stora brister i EA20:s analyser – och att han själv ljuger om sina egna meriter. Mohamed, 27, skulle avvisas till fel land efter ett språktest gjort av EA20.

Många asylsökande som kommer till Sverige saknar dokument som kan styrka var de kommer ifrån. En del har fått hjälp av människosmugglare som försett dem med falska dokument, andra har aldrig haft dokument som pass eller id-handlingar.

De flyktingar som inte kan göra sin identitet eller hemvist sannolik erbjuder Migrationsverket en språk- och kunskapsanalys. Testet görs per telefon och den som utsätts för testet får aldrig veta vem han eller hon pratat med – men resultatet anses ha ett högt bevisvärde när Migrationsverket sen fattar beslut.

Uppdrag granskning har gått igenom ett flertal ärenden där företaget Sprakabs analyser legat till grund för besluten och hittat allvarliga brister. I två av fallen är analytikern som kallas ”EA20” inblandad. Analytikernas identitet hålls hemlig av rädsla för hot och påtryckningar och just EA20 hålls fram av Sprakab som deras främsta analytiker på somaliska språket.

Han har varit delaktig i närmare 5000 språk-och kunskapsanalyser under de senaste åtta åren - analyser som kan vara livsavgörande för den asylsökande. För Mohamed ledde språkanalysen till att han skulle skickas till Somaliland, istället för till Afgoye i södra Somalia där han säger sig flytt terrorgruppen Al-Shabaab.

- Jag är inte därifrån han säger. Jag är från Afgoye, säger Mohamed.

Har du varit i Somaliland?

- Aldrig.

Samtalet Mohamed hade med analytikern EA20 tog 18 minuter och 34 sekunder och innehöll en kunskapsdel, där Mohamed bland annat skulle ange hur många distrikt det finns i området han kommer ifrån. Han svarar helt korrekt sju – och räknar upp samtliga.

Men i Sprakabs analys står det att det ska finnas tio distrikt. Och att Mohamed inte klarar uppgiften.

- Jag tror inte EA20 har kunskap om området runt Afgoye, säger Mohamed.

Hade Migrationsverket använt sin egen kunskapsbank hade de sett att Mohamed hade rätt. Och EA20 fel.

Också för 20-årige Jamac blev språkanalysen EA20 gjorde en kalldusch. Han har själv berättat att han är från södra Somalia. Men efter EA20:s analys skulle han utvisas till Kenya eller Tanzania.

- Jag blev chockad. Man är från Somalia och plötsligt säger de att man inte är det.

Har du varit i Tanzania?

- Nej, jag har aldrig varit där, säger Jamac.

Det är inte bara EA20:s analyser som har stora brister. Med hjälp av domstolsprotokoll i England har Uppdrag granskning lyckats ta reda på vem EA20 är och för första gången kan hans cv och meriter granskas.

Det visar sig att flera uppgifter i hans meritförteckning är falska – han har helt enkelt inte läst de kurser han uppgett. Och de mycket breda språkkunskaper han säger sig ha avfärdas av professor Abdalla Omar Mansur, ansedd av många som en av världens ledande experter på somaliska språket.

- Jag tvivlar på att han kan tala alla dessa språk.

Du tror honom inte?

- Jag tvivlar, men på jorden finns undantag. Det finns genier. Men en normal människa tror jag inte kan alla dessa språken, säger  Abdalla Omar Mansur till Uppdrag granskning.

Det visar sig också att mannen som gömmer sig bakom kodnamnet EA20 själv är dömd för flera brott och har skulder hos Kronofogden – faktorer som vägts in när han själv två gånger sökt, men nekats, svenskt medborgarskap.

Sprakabs vd Pia Luu vill varken svara på frågor om EA20 eller om de felaktiga analyserna. Migrationsverket framhåller att analyserna bara är en del av underlaget till deras beslut, men ska nu gå vidare med uppgifterna.

- Om man medvetet lämnat falska uppgifter till Sprakab och sedermera till oss och inte har den kompetensen så är det klart att det blir ju en fara för rättssäkerheten. Det här måste vi utreda vidare. Det är självklart att det är en allvarlig brist, säger rättschefen Fredrik Beijer.

Reportrar: Ali Fegan, Lars-Göran Svensson och Herman Reuterswärd.