Stockholmsbolag flyttar OS-pengar till skatteparadis

Rysslands satsning på vinter-OS står utan motsvarighet i världshistorien. Men evenemanget omges av korruptionsanklagelser. Dessutom hittar Uppdrag granskning ett brevlådeföretag på Kungsholmen i Stockholm i miljardflödet kring OS.

Företaget på Kungsholmen, SKMG Holding AB, har betalat ut över 700 miljoner kronor i aktieutdelning till sina ägare. Toppåret var 2011 då aktieutdelningen var nästan en halv miljard svenska kronor. Trots jättesummorna så saknar företaget verksamhet och anställda i Sverige. Och miljardomsättningen kommer huvudsakligen från Ryssland.

Dollarmiljarderna som president Vladimir Putin utlovade till olympiska spelen i Sotji har över fem år mångfaldigats och beräknas nu vara över 300 miljarder kronor, som två tredjedelar av den finska statsbudgeten.

Kostnaderna har växt därför att arbetet har blivit neddelegerat till underleverantörer, som i sin tur delegerade till andra underleverantörer, i fyra fem led. Till slut gick de finansiella flödena igenom hela kedjan med underleverantörer, och pengarna försvann någonstans på vägen, kostnaderna ökade kraftigt, kontrollen var försvagad, förklarar Alexander Sokolov.

Statsvetaren och aktivisten Aleksander Sokolov har forskat om den ryska statens OS-satsning. Han beskriver hur OS-pengar förskingras genom svårgenomträngliga ägarkonstruktioner till exempel med så kallade offshorebolag i skatteparadis.

– Som regel har cheferna lite olika befattningar inom bolagen. Och när vi kollar redovisningar så har de kanske 0,01 procent i firmorna. Men i verkligenheten så har cheferna full kontroll genom dessa kedjor av offshorebolag.  De äger, och det är de som tjänar på bolaget, säger Alexander Sokolov.

De komplicerade strukturerna med olika bolag, ägare och transfereringar gör det svårt att spåra hur OS-pengarna flyttas från investeringarna i Sotji till holdingbolag i bland annat Sverige.

Enligt olika uppskattningar så beräknas halva OS-budgeten ha förskingrats, ungefär 150 miljarder kronor och pengar från ett av de största projekten tar vägen förbi Sverige.

Konstruktionen av en fem mil lång väg och järnväg till OS-backarna i bergen ovanför Sotji tilldelades det statliga ryska järnvägsbolaget RZD. Bolagets chef och president Vladimir Putins vän och sommarhugranne, anlitade byggkoncernen SK Most för projektet i femtiomiljardersklassen.

SK Most, som på svenska betyder ungefär ”Byggbolaget Bro”, är en koncern med många företag som bygger broar, tunnlar och vägar över hela Ryssland. Men företagsgruppens uppbyggnad med ägarbolag utspridda över hela världen är svår att begripa. Det är precis det som är meningen enligt antikorruptionsaktivister och forskare.

– Det är ett upplägg som gör det möjligt att för det första gömma vem som är ägaren, och i de flesta fall har vi att göra med offshoreupplägg som använder sig av firmor på Cypern, Panama och Jungfruöarna, säger antikorruptionsaktivisten Georgij Alburov.

Mitt i gröten av alla bolag och dotterbolag med förvirrande lika namn som: SK Most, UPTK SK Most, NPP SK Most, Most SK, Tonnelniy Otroyad Nr 18, Tonnelniy Otroyad nr 12-Bamtonnelstroy och Bamtonnelstroy-Hydrostroy hittar vi SKMG Holding AB skrivet på St Eriksgatan på Kungsholmen i Stockholm.

SKMG Holding AB, har lämnat över 700 miljoner kronor i aktieutdelning till sina ägare. Toppåret var 2011 då aktieutdelningen var nästan en halv miljard.

Trots jättesummorna så saknar SKMG AB verksamhet och anställda i Sverige. Företaget är i praktiken en brevlåda. Skälet till att man har valt Sverige som bas för sitt holdingbolag är de goda förutsättningarna för holdingbolag i Sverige. Det säger företagets ensamme styrelseledamot Bolli Héðinsson:

– Sverige har en ganska positiv atmosfär för holdingbolag från hela världen. Så vi utnyttjar bara skatteläget. Och en sak som vi diskuterade när vi valde Sverige är att det säger att vi inte har något att dölja eftersom Sverige är känt som ett rättvist samhälle där du, inte borde ha möjlighet att begå ett brott… när du för över, och betalar ut, pengar. Detta för att undvika de diskussioner som ofta uppstår kring ryska bolag.

Att bolaget har lämnat en så kallad oren revisionsberättelse med kritik mot bolagets årsredovisning i åtta år i rad är inte något problem säger Bolli Héðinsson:

– Nej, nej, jag tror inte att det är ovanligt, vi har varit ganska nöjda med hur detta har blivit gjort.

Det är inte Bolli Héðinsson som har den egentliga makten. Den ligger långt från Kungsholmen, Stockholm och de stora aktieutdelningarna. Årsredovisningar visar att SKMG Holding i sin tur genom åren ägts av bolag i Singapore och Österrike. I sitt senaste bokslut finns ägarbolagen i Cypern och USA. Och bakom de ägarbolagen finns bland andra ingenjörerna som grundade SK Most, Evgeny Sur och Vladimir Kostylev. Det framgår av bolagsregister i Cypern och USA.

Ett utav ägarbolagen har i sin tur ägts från välkända skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna. I bolaget på Jungfruöarna finns både Evgenij Sur, Vladimir Kostylev och andra personer ur SK Mosts ryska ledning med.

Där tar spåren slut. Insynen i ägarbolaget är mycket begränsad. Att ingenjörerna har funnits med som ägare går att få fram med hjälp av det material som internationella journalistnätverket ICIJ fått fram ur e-post och kunduppgifter som läckt ut från offshore-bolag.

Ryska järnvägsbolaget RZD svarar inte på frågor om hur bolagschefens inkomst kan köpa hans tillgångar och tillbakavisar att bygget i Sotji skulle vara osedvanligt dyrt. SK Most förklarar att det är de som är experter på vägbyggen medan kritikerna saknar kunskapen som behövs för att bedöma kostnaderna.

Vladimir Putins kansli har artigt tackat nej till att kommentera Uppdrag gransknings uppgifter men presidenten gjorde följande uttalande under ett pressmöte i mitten av januari:

– Om någon har sådan information, var snäll och berätta för oss, vi blir tacksamma. Men än så länge har ingen kunnat presentera några som helst bevis. Men vi förstår och vi är vana vid det. Det finns alltid krafter som kämpar mot allting, inklusive OS. Och varför det? Ja det är väl deras jobb. Kanske har de haft ett tufft liv som gjort dem bittra mot allt, sa Vladimir Putin.

Uppdatering: Enligt uppgift från Bolli Héðinsson så har SKMG Holding AB under senare tid sålt av sina Most-bolag i Ryssland och håller på att strukturera om företaget.

Reportrar: Björn Tunbäck och Per Shapiro

Text: Gunnar Rensfeldt