Så skulle Saab säljas – bakom Mullers rygg

Hans uppgift var att hjälpa Saab få ordning på affärerna. Men Uppdrag granskning kan visa att Saabs rekonstruktör Guy Lofalk - bakom ryggen på Victor Muller - planerade att sälja Saab till vrakpris.

Knappt två år efter det att Victor Muller köpt Saab tvingades företaget, för att slippa konkurs, ansöka om rekonstruktion. Advokaten Guy Lofalk, som hade varit rekonstruktör även när Saab krisade under GM:s ledning, utsågs återigen till den som skulle hjälpa företaget att hitta lösningar för att kunna överleva.

- En rekonstruktör är egentligen en rådgivare. Företagets identitet är fortfarande intakt, det har Vd och styrelse kvar och full rättshandlingsförmåga. Rekonstruktören är som sagt bara en rådgivare, säger advokat Rolf Åbjörnsson till Uppdrag granskning.

Men Uppdrag granskning kan visa att Guy Lofalk inte enbart fungerat som rådgivare under Saabs sista stormiga månader. Han agerade på egen hand och försökte sälja Saab mot Victor Mullers vilja.

Guy Lofalk, Saabs egen rekonstruktör, kom efter en resa till Kina hem med ett förslag där kinesiska Geely erbjöds att köpa hela Saab för en spottstyver. En miljon dollar.

Den 7 oktober 2011 åkte Geelys ordförande Li Shufu till Stockholm som intresserad köpare av Saab. Men samtalet hölls inte på något Saab-kontor. Mötet skedde på finansdepartementet, där Anders Borgs närmaste man, Hans Lindblad, tog emot.

Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet bekräftar att mötet ägde rum.

Det låter ju otroligt att man diskuterade en försäljning av Saab utan att ägaren till Saab var där?

- Jag kan bekräfta att mötet var, jag kan bekräfta att Geely var där och att mina två statsekreterarkollegor var där. I övrigt kommenterar vi inte innehållet, säger Håkan Ekengren.

Uppdrag granskning har tagit del av ett inspelat samtal mellan Victor Muller och Guy Lofalk som ägde rum efter det att Muller fått reda på att Lofalk bakom ryggen på honom försökt sälja Saab.

Guy Lofalk säger under samtalet till Victor Muller att lugna ner sig och att hans konspirationsteorier antagligen kommer sig av att han sitter och tänker för mycket på sina flygresor. Lofalk upplyser också Muller om att han som rekonstruktör inte kan sälja Saab utan bara försöker hitta lösningar,

“Jag försöker bara hitta lösningar för Saab. Det är du som bestämmer.”, säger Lofalk till Muller.

Men det fanns ett sätt att ta Saab ifrån Victor Muller. Företagets stora lån var pantsatta hos Riksgälden. Via dessa panter kunde man ta Saab för att sedan under en kort period förstatliga bilföretaget och sedan sälja det vidare.

Riksgälden bekräftar att man fick ett förslag på att ta Saab via de panter som fanns på myndigheten. Men att förslaget stoppades.

- Någonstans stöter det mig rent moraliskt. Vi har en pant för att skydda en fordran vi har men att vi ska ge oss in i någon slags illistiga, näst intill i varje fall, affärsupplägg känns ju inte så där riktigt bra, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren till Uppdrag granskning.

Guy Lofalk vill själv inte svara på vilka planer diskuterats.

Men man skulle kunnat ta Saab ifrån Victor Muller via panterna på Riksgälden?

- Det är frågor som jag inte förfogar över huvud taget. Jag har inte panten.

Funderade ni på det?

- Jag kan inte fundera på det för det är en ägarfråga och en panthavarfråga. Det är ingenting som jag kan fundera över.

Men diskuterade du det med Riksgälden om det fanns en sådan möjlighet?

- Återigen jag kommenterar inte vilka jag pratat med, vad vi pratat om under rekonstruktionen. Det är inte min uppgift, säger Guy Lofalk.

I ett mail till Uppdrag granskning avfärdar senare Guy Lofalk uppgifterna om en hemlig plan som grundlösa och odokumenterade. Lofalk hävdar tvärtom att Muller hölls informerad om mötena i Kina.

Reportrar: Magnus Svenungsson / Michael Syrén

Text: Magnus Johansson