Efter fusket: Riksinternaten slipper betala tillbaka

Riksinternaten slipper betala tillbaka bidrag.
Riksinternaten slipper betala tillbaka bidrag.

Förra året avslöjade Uppdrag granskning att riksinternaten, Lundsberg, Sigtuna och Grenna felaktigt fått miljontals kronor i bidrag från staten. Skolverket krävde tillbaka pengarna men i tisdags kom domen från förvaltningsrätten – lagen saknar stöd för att ta tillbaka bidragen.

De tre skolorna har under en femårsperiod, 2007 – 2011, sammanlagt mottagit nästan sju miljoner kronor i felaktiga bidrag från Skolverket. Det handlar om det så kallade statsbidraget, som ges till skolorna för de elever vars föräldrar bor utomlands.

För att berättigas statsbidrag uppgav skolorna felaktiga uppgifter – föräldrar anmäldes som boende utomlands trots att de bodde i Sverige.

När Uppdrag granskning förra året avslöjade bidragsfusket hävdade rektorn på Lundsberg, Staffan Hörnberg, att skolan fått felaktig information om reglerna.

- Regelverket har inte varit kristallklart. Man kan ju vända på frågan – varför har inte Skolverket reagerat? Har inte de ett granskningsansvar? sade Staffan Hörnberg då.

Efter avslöjandet fryste Skolverket utbetalningarna till riksinternaten och lät starta en utredning. Den visade att det alltså rörde sig om miljontals skattekronor som skolorna felaktigt fått ta emot. Skolverket bestämde sig för att kräva tillbaka pengarna.

Men några pengar kommer inte riksinternaten att behöva betala tillbaka - det finns inget stöd i lagen för något sånt krav. Förvaltningsrätten skriver i domen,

”Förvaltningsrätten konstaterar att det i förordningen saknas bestämmelser om återbetalning av statsbidrag. Det har heller inte framkommit att Skolverket har haft annat författningsstöd för beslutet. I avsaknad av sådana bestämmelser finner förvaltningsrätten att Skolverket inte har haft rätt att återkräva utbetalt statsbidrag på sätt som skett. Beslutet ska därmed upphävas.”

- Vi diskuterar frågan internt om hur vi ska gå vidare. Antingen genom ett överklagande till kammarrätten, eller med en hemställan till regeringen om att förordningen ska ändras, säger Zara Warglo tf chefsjurist på Skolverket.

Skolverket lämnade samtidigt med återbetalningskravet också in en polisanmälan mot de tre skolorna. Anmälan avsåg både de felaktiga statsbidragen och att Lundsberg och Grennaskolan dubbelfakturerat – och fått både statsbidrag och kommunal skolpeng för samma elev.

Åklagare Yngve Rydberg har nu inlett en förundersökning. Hur brottsrubriceringen kommer låta är ännu oklart.