Så gjorde vi reportaget "De förlorade barnen"

Historien om hur två små barn slets upp från familjehemmet där de bott i stort sett hela sina liv surrade över lunchborden i tv-huset redan förra vintern.

Vi hade fått in tips, det stod i lokaltidningarna och lokalradion med flera rapporterade när kommunen fick kritik av Socialstyrelsen.
Men det var först i slutet av maj i år som jag och min redaktör bestämde att vi på allvar skulle granska vad som hänt.

Första steget var att ta reda på om det ändå inte fanns någon hake med familjehemmet som på något sätt kunde förklara hur Marks kommun kunde gör ett akut ingripande som det här.
Men det fanns alltså inte.

Därefter började jag granska den familj som det var meningen att barnen skulle återförenas med. Jag begärde ut handlingar från skattemyndigheten, landsarkivet, tingsrätten.
Och med hjälp av länsrättens, kammarrättens och regeringsrättens LVU-domar fick jag en tydlig bild av familjen. Jag kontaktade också de fastighetsägare som haft familjen boende hos sig de senaste åren.

Vi träffade den biologiska mamman tillsammans med hennes advokat och hörde hennes version. Men hennes advokat avrådde henne från att ge oss en fullmakt, så vi fick aldrig full insyn i hennes ärende.

Fullmakten från familjehemmet gav oss rätt att ta del av allt som socialtjänsten både i Vara och Mark skrivit om dem. Vi fick också ut barnens akter, fast i deras akter var väldigt mycket överstruket med svartpenna.

När barn tvångsomhändertas väcker det nästan alltid mycket känslor, och i just det här fallet hade det förekommit både våld och hot. Därför ville socialsekreterarna i Vara inte visa sina ansikten, och i Mark valde socialsekreteraren att inte gå ut med sitt namn.

Eftersom barnen, på grund av hotbilden, bor med skyddad adress vill vi inte avslöja var i Sverige som Anders och Eva bor. Barnens före detta rektor fick därför framträda utan efternamn, eftersom det annars skulle vara möjligt att spåra barnen via henne.

Jag arbetade tillsammans med två fotografer. Dels Jan Eliasson som var med första gången vi besökte familjehemmet, dels Johan Källström som filmade resten och som också redigerade programmet. Vid min sida hade jag också haft redaktör Marianne Westman.

Sammanlagt arbetade vi med reportaget i ungefär tio veckor, de sista tre veckorna satt jag och Johan i redigeringen.

Nadja Yllner, reporter Uppdrag granskning.