Så gjorde vi reportaget om uppfinnaren Johan Ullman

Idén kom ursprungligen från frilansjournalisten Johan Frisk. Han kände till Johan Ullmans öde och föreslog att vi skulle göra ett program om de svårigheter som många uppfinnare hamnar i då de möter riskkapitalister. Han berättade att det finns ett etablerat begrepp för fenomenet små uppfinnare som krossas av kapitalstarka investerare "kill the inventor".

Vår ursprungliga plan var att dels undersöka hur det kunnat gå så illa för Ullman, dels ta reda på hur vanligt det är att uppfinnare mot sin vilja tappar kontrollen över sina uppfinningar.

Vi började med ta fram pressklipp och prata med mängder av människor i branschen. Vi tyckte oss få bilden bekräftad att det är ganska vanligt att uppfinnare känner sig överkörda i mötet med kapitalet.

Men vi märkte också att det var ett känsligt ämne, få uppfinnare ville öppet berätta sina egna historier.

Vi försökte inleda samarbete med Uppfinnarföreningen i hopp om att kunna göra en enkätundersökning bland deras medlemmar. Men tyvärr ville föreningen inte vara med. De befarade att granskningen skulle kunna störa deras samarbete med investerarna.

Ungefär samtidigt som vi mötte dessa motgångar började vi förstå att det där med skiljedomstolarna också var ett intressant område. Vi var själva överraskade när vi insåg hur de fungerar och hur lite både vi och andra visste om dem. Vi bytte då fokus från uppfinnarvärlden generellt till skiljedomstolarna.

Vi har ägnat stor möda åt att försöka förstå och värdera den konflikt som uppstod mellan Johan Ullman och Gyllingföretagen. Vi har självklart granskat båda parternas bakgrund och pratat med en mängd källor som inte förekommer i reportaget.

Det finns också mängder av turer i denna tvist som inte redovisas i reportaget. En del saker talar till Ullmans fördel, andra till Gyllings. Att rensa i faktauppgifter är dessvärre ett måste när man ska göra en begriplig berättelse av en så här komplicerad affär.

Ett genomgående problem var att de som kritiserades inte själva ville vara med i programmet. Varken Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut eller representanter för Gylling & co.

Redan den 24 november kontaktade vi Pär Ericson på Gylling och berättade att vi funderade på att göra ett reportage om Ullmans process. I det samtalet sa vi att vi ville höra Gyllings version och att det var viktigt för oss. Den 13 januari ringde vi tillbaka och sa att vi bestämt oss för att göra ett reportage.

Pär Ericson avböjde konsekvent all medverkan och vägrade kommentera någonting innan sändning. Trots detta har vi förhandsvisat reportaget i sin helhet för Gylling. De avböjer fortfarande intervju.

Reportrarna Kristina Hedberg och Nadja Yllner stod för intervjuer och programmets utformning. Johan Frisk bidrog med research. Jan Eliasson både fotograferade och redigerade. Sanna Klinghoffer stöttade oss alla som redaktör för programmet.