Hemligt forum avslöjar firmans makt i AIK

De våldsamma supportergrupperingarna, firmorna, har skaffat sig allt större makt i svensk fotboll. Uppdrag granskning har tagit del av den hemliga kommunikationen som visar hur AIK:s Firman boys infiltrerat klubbens styrelse.

Fotbollens så kallade ”firmor” har under de senaste tjugo åren gjort sig välkända för organiserade slagsmål och attacker mot andra lags supportrar i samband med fotbollsmatcher.

Men de har också skaffat sig allt större inflytande i klubbarnas verksamhet. AIK:s firma, Firman boys, är i särklass störst i landet och har under många år jobbat målmedvetet för att infiltrera klubbens styrelser.

Uppdrag granskning kan avslöja att en representant för Firman boys, AIK:s våldsamma supportergruppering, valdes in som styrelseledamot i fotbollsklubben. Samma person har tidigare uppmanat firman att ”slå matchvärdarna sönder och samman”.

2009 drog en av firmans ledande medlemmar upp dess framtida strategi. På ett slutet forum på firmans hemsida, som Uppdrag granskning fått unik insyn i, beskrevs att man tidigare använt sig av terror för att få bort oönskade personer från klubbens ledning, men att de nu skulle skaffa makt genom ”den demokratiska processen”. Man skulle kämpa för att välja in ledamöter som var lojala med Firman boys i AIK:s styrelse.

Efter årsmötet samma år konstaterade man i forumet att ”allt gått enligt beräkningarna” och att ”det nu kommer bli väldigt svårt för ordförande och bihang att ta ett enda beslut bakom ryggen på Firman boys”.

Alla de representanter som firman kämpat för, och som de såg som sina allierade, valdes in. En av de invalda var till och med medlem på Sverigescenen.

När styrelseledamoten lämnade sitt uppdrag hade han försett Firman boys med känslig information under ett års tid. Och när han lämnade styrelsen tog nya ledamöter över, som firman betraktar som sina allierade.

Men ordföranden för AIK fotboll, Johan Segui, hävdar att det idag inte sitter några firman-knytna personer på styrelseuppdrag.

- Vad jag vet så är det ingen i nuvarande styrelser som är före detta Firman boys, för du kan ju inte vara medlem i Firman boys och sitta i en styrelse. Det funkar ju inte, säger Johan Segui.

Han säger också att klubben tar avstånd från firmans värderingar och all form av våld men välkomnar ändå Firman boys medlemmar på AIK:s möten.

- Vi välkomnar alla som vill vara medlemmar och vi försöker få dem att följa våra riktlinjer. Vi anser Firman boys vara en supportergrupp så vi bjuder in dem på våra frekventa samtal som vi har med samtliga supportergrupper. Vi tror på en dialog, även om vi inte delar uppfattningar om alla saker, säger Johan Segui.

Före detta rikspolischefen, Björn Eriksson, har på uppdrag av regeringen, nyligen lämnat ett betänkande om idrottsrörelsen. Han menar att firmorna sätter  demokratin ur spel.

- Vi har en folkrörelsebaserad idrott, en rörelse som bygger på en person, en röst. Om vi andra inte engagerar oss men en målmedveten grupp säger att ”vi ska försöka ta över”, då får den gruppen ett oproportionerligt inflytande, säger Björn Eriksson.

Har inte folk från firman samma rätt som alla andra att delta i en demokratisk förening och försöka göra sin röst hörd?

- Det kan tyckas så, men man glömmer då en sak. De här våldsverkarna har begått mängder av våldshandlingar som skrämt vanliga människor. Sen kommer det ett årsmöte och in tågar 30 stycken av de här, då blir alla andra rädda, och på så vis har vi låtit dem erövra agendan. Det är det jag vänder mig mot, säger Björn Eriksson.

Text: Magnus Johansson