Trots förbud i EU - giftig fisk tillåts säljas i Sverige

Östersjöns feta fiskar, som strömming och lax är så giftiga att de inte får säljas i EU. Det är inte ens tillåtet att mata djur med dem. Men Sveriges Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har drivit igenom att Sverige fått ett permanent undantag från förbudet.

Yrkesfisket efter lax i Östersjön sysselsätter i Sverige färre än 200 personer. Men deras kvoter har under många år legat högt över de av experterna i Internationella havsforskningsrådet rekommenderade nivåerna. Detta trots att laxstammarna håller på att försvinna från älv efter älv.

Men kanske än märkligare är att de fångar och säljer en fisk som är så giftig att den är förbjuden att sälja i hela EU - utom i Sverige.

Laxen i Östersjön innehåller så höga halter av dioxin att den totalförbjudits för konsumtion i hela EU. Kvinnor i fertil ålder och barn kan bara äta laxen ett par gånger om året innan man når skadliga nivåer av gifterna som lagras i fettet i fisken och överförs mellan kvinna och barn via bröstmjölken.

Dioxin är ett av världens farligaste ämnen och förutom att det är cancerframkallande har det negativ inverkan på immunförsvaret, fosters utveckling och barns inlärningsförmåga.

Giftet kommer från industrierna runt Östersjön vars befolkning redan är hårt exponerad för det farliga giftet.

Men kunskapen om hur farligt det är att äta den feta fisken är liten, bara 17 % av barnfamiljerna i Sverige känner enligt Livsmedelsverket till riskerna och 10 000 kvinnor i åldern 18-45 år riskerar att utsättas för förhöjda risker.

Eskil Erlandsson och andra har argumenterat för att vi måste rädda surströmmingskulturen som idag baseras på feta fiskar.  Men detta är en försvinnande liten del av den strömming som svenskarna äter. 94 procent av konsumtionsströmmingen ligger enligt Svenska Naturskyddsföreningen under gränsvärdet och påverkas därför inte av EU: s förbud.

Men Eskil Erlandssons linje vann gehör i EU och han har nu fått igenom ett permanent undantag mot försäljningsförbudet i Sverige.

Endast en av sju känner till att det är farligt att lax mer än någon gång om året, ändå väljer ni att låta fisken säljas fritt. Vad har du att säja till de 85% som inte känner till detta?

- Att vi ökar insatserna för den upplysning vi måste bedriva i vårt samhälle så att fler känner till de kostrekommendationer som finns, säger Eskil Erlandsson.

Risken är ju att man får neurologiska skador. Är det värt priset?

- Det är ju aldrig värt att riskera folkhälsan totalt sett, säger Eskil Erlandsson.

Reportrar: Fredrik Laurin och Sven Bergman

Text: Magnus Johansson

Se hela intervjun med Eskil Erlandsson om den giftiga laxen i klippet ovan.