Trots varning stoppades inte skumraskbolag i Solna

Dåvarande chefen för stadsbyggnadskontoret i Solna har inte hittat några brister i de jobb byggbolagen utfört.
Dåvarande chefen för stadsbyggnadskontoret i Solna har inte hittat några brister i de jobb byggbolagen utfört.

Bristfälliga kontroller har gjort det möjligt för tre olika skumraskbolag, med samma personer bakom, att ta bygguppdrag åt Solna stad. En del av jobben byggbolagen fått betalt för är omöjliga att kontrollera i efterhand – andra har inte utförts alls.

(Sändes 11/4 2012)

Det handlar om tre olika byggbolag, som gjort arbeten på bland annat förskolor, och som totalt fakturerat Solna kommun omkring 7,5 miljoner kronor.

Kommungranskarna har kontrollerat fakturor som gäller allt ifrån byggen av madrasskåp till lagning av väggar, dörrar och snöröjning.

I en del fall är det omöjligt att i efterhand kontrollera vilka jobb som utförts, eftersom det helt saknas kvitton eller underlag.

Tog betalt för dörr som inte levererats

Andra jobb som Solna kommun betalat för har aldrig utförts.

Ett exempel är en innerdörr i en lägenhet som kommunen hyr ut. I det fallet har byggbolaget tagit betalt för måttning och inköp av en innerdörr som bevisligen aldrig levererats.

På en förskola beställdes två nya madrasskåp. De fick ett skåp – men verkar ha betalat för tre. Ett av byggbolagen har också tagit betalt för 80 timmars arbete inomhus på en förskola under en period personalen med säkerhet vet att firman inte var där.

Fritidspolitikern Martin Eliasson i Solna slog redan i april förra året larm till stadens revisorer med misstankar om att allt inte stod rätt till.

Började själv nysta i bolagen

Han hade märkt att renoveringarna på hans barns förskola avstannat och undrade vad som hade hänt.

När han undersökte bolaget som stått för några av renoveringsarbetena och vad de tagit betalt för satt Martin Eliasson snart med en rad nya frågor.

Bolaget som heter +Bygg i Stockholm AB verkade ha tagit betalt för projekt som aldrig utförts och firman i sig hade ingen ordning på verksamheten. Några enkla kontroller från Solnas sida skulle också ha visat att företaget aldrig lämnat in en årsredovisning, aldrig betalat in en arbetsgivaravgift – däremot att fanns det skatteskulder och flera betalningsförelägganden hos Kronofogden.

- Jag misstänkte att Solna stad blivit utsatt för brott i form av överfakturering, säger Martin Eliasson om varför han slog larm.

Solnas egen utredning visade inte på brister

Stadsbyggnadskontoret, som fick i uppdrag av revisorerna att utreda Martin Eliassons farhågor, lämnade dock lugnande besked: ”Utförda arbeten har kontrollerats på plats och stämts av med fakturering” skrev dåvarande chefen för stadsbyggnadskontoret, Sune Ericsson i sitt svar.

Kommungranskarnas kartläggning visar dock att det inte enbart handlar om företaget +Bygg. Samma huvudmän har också utfört uppdrag åt Solna kommun genom företagen Seppos Bygg och service KB och Byggutveckling i Solna AB.

Och mönstret är det samma i samtliga tre fall. Underlag till flera fakturor saknas och i många fall är jobben omöjliga att kontrollera.

Ett sånt fall är ombyggnaden på en fastighet som heter Villa Odin. Här har kommunen betalat närmare en halv miljon kronor för renoveringsarbeten – på en faktura som saknar både underlag och skriftlig beställning.

"Vi har brustit i kontrollen"

Dåvarande chefen för stadsbyggnadskontoret i Solna, Sune Ericsson, hävdar att alla arbeten firmorna utfört är kontrollerade och korrekta. Däremot skulle Solna inte anlitat firmorna från första början.

- Vi har brustit i kontrollen av de här entreprenörerna. Vi ska inte göra affärer med entreprenörer som inte har ordning på sina papper och som har skulder till det allmänna och som har dålig kreditvärdighet. Vi behöver vid tid till annan anlita andra än våra ordinarie, säger han.

Men varför just dem?

- Det kan jag faktiskt inte ge nåt bra svar på varför just dem. Förmodligen slumpen, säger Sune Ericsson.

Trots Martin Eliassons varningsbrev till revisorerna kunde de oseriösa företagarna fortsätta fakturera Solna för hundratusentals kronor utan att någon satte stopp.

Kommundirektören Kristina Tidestav har inget svar på varför bolagen tilläts fortsätta.

- Vad jag förstår skulle vi inte ha gjort affärer med de här företagen. Här har våra rutiner brustit, säger hon.

Kommungranskarna har under lång tid, utan framgång, sökt företrädare för de tre bolagen.

Reporter, Kommungranskarna: Sophia Djiobaridis

Researcher: Stina Fischer

Foto/redigering: Mattias Jansson