Utreddes för brott – anställdes av Lugna gatan

Lugna Gatan

Lugna gatan använder våldsamma metoder mot ungdomar, det vittnar före detta anställda om. Dessutom utreddes 5 av 20 för brott samtidigt som de anställdes som trygghetsvärdar i Husby.

Örfilar, knuffar och hot om våld. Så fungerar Lugna gatans trygghetsarbete i praktiken, det vittnar före detta anställda som har jobbat på olika ställen runt om i landet under de senaste tio åren.

– Alltså det man måste förstå med Lugna gatan är att det inte bygger på nån pedagogik. Ingen utbildning, ingen professionell grej. Det är förortens logik, förortsretoriken - jag är starkare än dig, jag kan slå dig, lyssna på mig och var tyst, säger en av dem till Uppdrag granskning.

Omfattande upplopp i Husby

Polisens dödliga skott mot en man i en lägenhet i Husby 2013 blev den tändande gnistan för de mest omfattande upploppen i Sverige i modern tid. Efter våldsamheterna gav Stockholms stad Fryshuset omkring åtta miljoner kronor, som bland annat skulle gå till Lugna gatan.

Grundidén är att unga människor från området ska hjälpa till att hålla ordning i centrum, så kallade trygghetsvärdar. Många av dem är tidigare dömda för brott. Men enligt Fryshuset kan dåliga erfarenheter vara av värde om man samtidigt tagit tydlig ställning mot kriminalitet.

Trygghetsvärdarna är noga rekryterade, står det på Fryshusets hemsida. De ska vara goda förebilder i området och utbildas i tre veckor innan de anställs, i bland annat konflikthantering, lag och rätt och aggressionsträning.

Men Uppdrag granskning får höra talas om metoder som Lugna gatan inte talar om öppet. Vi träffar både föräldrar och ungdomar i Husby som förklarar att respekten för vissa av trygghetsvärdarna bygger på rädsla.

Vittnar om våldsamma metoder

De tio före detta anställda som Uppdrag granskning har pratat med har varit verksamma inom Lugna gatan de senaste 10 åren. De vittnar om att Lugna gatan använt våldsamma metoder mot ungdomar. En av personen vi träffar pekas ut som våldsam. Vi frågar honom om det är okej att använda hot och våld för att skapa ordning.

– Det är klart att man inte ska misshandla barn. Om de gör nåt dumt bara en gång så säger vi till. Men fortsätter de så behöver man ge dem en smäll ibland. Det är så det är, säger han.

Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset, säger att det inte är okej att som trygghetsvärd använda våld.

– Nej, det är inte okej. Vår metod bygger på relation och respekt och det är väl under nästan en 15-årsperiod ni har pratat med människor, under de åren har hundratals Lugna gatan-värdar gått genom verksamheten.

Reporter: Det här är nutid vi pratar om, alltså att man använt de här metoderna?

– När vi får sån information så tar vi självklart det med den anställde och om den inte omedelbart ändrar sitt beteende så jobbar han inte kvar på Lugna gatan.

Anställdes när de utreddes för brott

Granskningen av Lugna gatan visar också att 5 av 20, alltså en fjärdedel, av trygghetsvärdarna som jobbat i Husby anställts samtidigt som de utretts för brott. Fryshuset hävdar att i huvuddelen av Lugna gatans uppdrag ska värdarna inte ha begått ett brott de senaste tre åren. Men i Husby har inte de reglerna gällt, förklarar Fryshuset.

Enligt Fryshuset anställer man inte heller någon som är dömd för våldtäkt. Men vi hittar ändå just ett sådant fall. 2006 våldtas en kvinna av två män i en lägenhet i Husby. Männen döms senare till fängelse. När Lugna gatan startar i Husby anställs en av dem som trygghetsvärd i centrum.

Och Fryshuset erkänner att man inte följt sina egna riktlinjer i Husby – då man inte begärt utdrag ur brottsregistret före en anställning. De skriver att "på grund av den akuta situationen och med risk för nya upplopp under 2014" åsidosattes rutinen att begära utdrag ur brottsregistret. Som exempel missar de personen som dömts för våldtäkt.

De här uppgifterna fick politikerna aldrig reda på.  

– Ja, det är ju oerhört allvarligt, säger Mia Päärni (S), ordförande för stadsdelen Rinkeby-Kista.

Reporter: Och ni kände inte ens till att de gjorde de här undantagen.

– Nej det gjorde vi inte. Det gjorde jag inte.

Reporter: Vad tänker du om det då? Som sagt, att de åsidosätter...

– Det gör mig förskräckt...

"Vi har inte fått informationen"

Mia Päärni är framförallt upprörd över är att Fryshuset inte kollat brottsregistret på vissa av de före detta kriminella som ska skapa trygghet på Husbys gator.

– Det finns ju ingen på den politiska sidan, i den här stadsdelsnämnden, eller bland tjänstemännen i vår förvaltning som skulle accepterat det. Och det här är ju faktiskt någonting som vi inte har fått information om. Det går ju faktiskt stick i stäv med det som vi har diskuterat, det vi har fått veta om vad de gör och hur de jobbar.

Under 2015 har läget stabiliserats i Husby, nu tar Fryshuset utdrag ur brottsregister och har nära dialog med polisen innan anställning sker, skriver de. Men när vi fortsätter att granska vilka som valts ut som trygghetsvärdar 2015 så hittar vi två fall med personer som står under utredning för brott.

Anmäld för att ha slagit man

Den första personen får jobb i maj i år, samtidigt som han utreds för innehav av ett automatvapen och en pistol. Den andra polisanmäls för att ha hotat och slagit en man blodig på McDonalds. Två veckor senare anställs han som trygghetsvärd, trots att utredning pågår.

Reporter: Varför berättar ni inte att ni anställer före detta kriminella som begått våldtäkt, som har misshandlat människor, utan ni säger att det här är positiva förebilder?

– De vi anställer är ofta förebilder, destruktiva. Det vi gör när en person är beredd att ändra sitt liv, då visar vi att vi tror på den och då blir det positiva förebilden att du bestämmer dig för att välja en positiv väg. Då skapar det hopp hos andra och det skapar en signal till andra att om den personen kan förändra sig, då kan jag också, säger Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset.

Efter att vi träffat de ansvariga i Husby får vi reda på att Fryshuset nu tagit beslut om att stänga av trygghetsvärden som utreds för misshandel på McDonalds.