Världskänd kirurg anklagas för olagliga operationer

Foto: Staffan Larsson
Kirurgen Paolo Macchiarinis metod var banbrytande. Men transplantationerna slutade på värsta tänkbara sätt.

Stjärnkirurgen Paolo Macchiarini gjorde det ingen annan tidigare gjort. Men operationerna med konstgjorda luftstrupar slutade i anklagelser om forskningsfusk, en polisanmälan mot Karolinska universitetssjukhuset, dödsfall och personliga tragedier.

Småbarnspappan Andemariam Beyene från Eritrea studerade i Reykavik när han drabbades av cancer. Sjukdomen skadade hans luftstrupe så svårt att hans läkare på Island föreslog en operation som aldrig tidigare har genomförts.

– Han sade att om du vill se dina barn växa upp då måste du göra den här operationen. Efter det bestämde jag mig, men jag var rädd. Jag var mycket rädd.

Den som stod bakom operationen var Karolinskas nya stjärnkirurg Paolo Macchiarini. Hans metoder går ut på att ersätta patientens skadade luftstrupe med en konstgjord, i plast, som behandlats med patientens egna stamceller.

Tanken är att de modifierade stamcellerna ska växa in i plasten som då förvandlas till en levande strupe.

Banbrytande operation

Det var en banbrytande transplantation som Andemariam Beyene var med om. Tekniken var helt oprövad och har aldrig tidigare testats – vare sig på människa eller djur.

Efteråt beskrivs operationen som en succé.

Macchiarini och hans forskarteam använder operationen för att få en artikel publicerad i den högt ansedda medicinska tidskiften The Lancet. Artikeln sägs visa ”proof of concept”, alltså att den nya tekniken fungerar.

Men det som står i artikeln stämmer inte överens med patienternas journaler. Fyra kollegor till Macchiarini blir misstänksamma och börjar granska artiklarna. De hittar inte ett enda vävnadsprov som kan bekräfta det Macchiarini skriver i Lancet-artikeln – att luftröret efter fem månader delvis täcks av nästan frisk cellvävnad.

Utredare konstaterar fusk

Karolinskas rektor ger den externa granskaren Bengt Gerdin, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet, i uppdrag av att utreda anmälan de fyra kollegorna har gjort.

Gerdin kommer fram till att Paolo Macchiarini har fuskat.

– Paolo Macchiarini har i uppsatserna lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter baserat på den information som finns i journalhandlingarna

Och därmed gjort sig skyldig?

– Därmed har han gjort sig skyldig till oredlighet, för resultatet har blivit att det som har kommunicerats till den vetenskapliga världen inte har varit den sanning man kan se i journalerna.

När Bengt Gerdin utredde anklagelserna såg han att Macchiarini beskrivit resultat utan att ha undersökt patienten. Och att han uppgett etikgodkännade, trots att det saknas.

Medvetet fusk

”Det här är allvarliga avsteg från god forskningssed och därmed oredlighet”, skriver han till Karolinska institutets rektor. Och han konstaterar att Macchiari inte bara har fuskat – utan att det också varit medvetet.

– Det mest graverande är att det har funnits en systematik. I samtliga uppsatser har det kommunicerats en bild som är bättre än den journalhandlingarna visar. Samma tendensiösa förskönande av sanningen har förekommit i samtliga uppsatser. 

Vill inte svara på frågor

Macchiarini hävdar själv, i sitt skriftliga svar till Karolinskas rektor, att anklagelserna är grundlösa. Han vill inte svara på Uppdrag gransknings frågor eftersom ärendet inte är avslutat.

Först senare i juni lämnar rektorn besked om vilka konsekvenserna blir.

Uppdrag granskning känner till åtta personer som fått Macchiarinis syntetiska luftstrupar. Av dem är minst fyra döda. Den förste, historiske patienten Andemariam Beyene, återvände till Island där han lyckades avsluta sina studier som geolog. Men han avled två och ett halvt år efter operationen, och då hade luftstrupen lossnat.

Läkemedelsverket som också utrett frågan har polisanmält Karolinska universitetssjukhuset för behandlingen av tre patienter. Anledningen är att sjukhuset inte sökt tillstånd att använda eller tillverka de modifierade stamcellerna i kombination med den konstgjorda luftstrupen.

Nu har åklagare inlett förundersökning för brott mot läkemedelslagen.