Torkan 2017

Vattenbrist hotar Sverige efter flera år med låga grundvattenivåer.

I fokus

26 artiklar