Två hästar stegrar sig mot varandra.

Världens fakta: Nyskapad vildmark

Tysk naturserie från 2014

Industriområdet Ossvaardersplassen i Holland har blivit exemplet alla talar om, där steril betong och asfalt ersattes av grönska, vatten och vilda djur. Programmet sändes hösten 2015 och sommaren 2016.

Just nu finns inga avsnitt av Världens fakta: Nyskapad vildmark tillgängliga.