Debatt om Quickfallet i Veckans brott

Veckans förlängda program ägnas i huvudsak åt fallet Thomas Quick. Dokument inifrån visar ”Kvinnan bakom Thomas Quick”. Efteråt blir det debatt i Veckans brott-studion med bland andra Leif GW Persson, Dan Josefsson och Göran Lambertz.

Fallet Thomas Quick
Veckans brott kommer i stora delar att ägnas åt de senaste decenniernas mest omdiskuterade svenska rättsfall – seriemördaren Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera kallar sig. Han dömdes under åren 1991-2001 för sammanlagt åtta mord där domarna huvudsakligen grundades på hans egna berättelser.

Långt senare skulle journalisten Hannes Råstam förmå Bergwall att till slut berätta sanningen om de mord han erkänt – allt hade varit bluff och Bergwall själv menade att han drivits till sina erkännanden av en kombination av hävdelsebehov, droger och terapeutiska metoder som då var på modet men som i dag anses ovetenskapliga.

I veckans program medverkar Sture Berwall själv på plats i studion och träffar för första gången Leif GW Persson som själv tidigt var kritisk mot mordutredningarna mot Quick. Dessutom medverkar journalisten Dan Josefsson vars bok, ”Mannen som slutade ljuga”, tillfört nytt bränsle till den debatt som redan pågått i många år.

Dan Josefsson introducerar sin dokumentär om fallet, ”Kvinnan bakom Thomas Quick” där han precis som i boken lyfter fram vårdanstalten Säters roll i den process som ledde till att Sture Bergwall fälldes för de åtta morden.

Den kvinna som avses i titeln är Margit Norell, psykoterapeut och handledare för de psykologer och terapeuter som under 1990-talet hade hand om behandlingen av Sture Bergwall.

Klockan 21.30 kommer ”Kvinnan bakom Thomas Quick” att visas i sin helhet i Dokument inifrån.

Debatt om Quickfallet
Efter dokumentären kommer fallet Quick att debatteras i studion med bland andra Leif GW Persson, Dan Josefsson och Göran Lambertz. Den senare, som till vardags är justitieråd vid Högsta Domstolen, granskade år 2006 i sin egenskap av justitiekansler domarna i Quickfallet och kom då fram till att inga fel begåtts.

Nu har samtliga dessa domar rivits upp och besluten delvis varit mycket kritiska mot handläggningen av de olika ärendena. Lambertz anser dock alltjämt att de ursprungliga domarna från Quickåren är korrekta och att polisarbetet i allt väsentligt sköttes korrekt.

I motsats till exempelvis Dan Josefsson anser inte Lambertz att terapin på Säter haft någon relevans när det gäller polisutredningen och domstolarnas handläggning och också detta kommer att debatteras i studion.

I programmet kommer det även att diskuteras vad regeringen avser göra i svallvågorna efter fallet Thomas Quick.

DESSSUTOM I KVÄLLENS PROGRAM

Perrongmordet i Umeå
Tidigt på morgonen den 20 juli i år sköts en 22-årig kvinna till döds på centralstationen i Umeå. Det hela såg till en början helt oförklarligt ut och trots att polisen under inledningsskedet hade flera personer häktade så fanns ingenting som kunde binda någon misstänkt till mordet.

Tio dagar senare, när man i utredningen gick tillbaka till mordplatsen och åter tittade på vilken bevisning som fanns, upptäckte man en yngre man som rörde sig i området vid tiden för mordet. Den yngre mannen uppträdde på flera sätt märkligt och samtalade med några av de poliser som hade anlänt till mordplatsen. Nu kände utredarna att de kunde stå inför ett genombrott.

Kallt fall blir varmt – mordet på KTH-studenten
Häromdagen häktades en man på sannolika skäl för mordet på den 25-årige studenten Per Häggström för 17 år sedan. Fallet har tidigare tagits upp i Veckans Brott och i studion kommer Leif att kommentera det senaste i utvecklingen.

Veckans brott

Djupdykning i aktuella och uppmärksammade brott