Leif GW försöker få kontakt med nätpedofiler

Spännande blir det när Leif GW Persson, under pseudonym, ger sig ut på nätet för att försöka hitta så kallade gromare. Det historiska fallet handlar om Sveriges första rättsläkare och så följer Veckans brott upp ”den största boskapsstölden i svensk kriminalhistoria.”

Under en månads tid har redaktionen surfat runt och etablerat kontakter under pseudonym i olika forum där barn och vuxna kan kommunicera med varandra. Leif GW Persson tar sig sedan an en av kontakterna för att försöka avslöja en så kallad gromare, eller nätpedofil. Sedan tar vi en titt på hur polisen arbetar med detta.

Det historiska fallet ägnar vi åt rättsläkaren Ingrid Lingmark. I pressen var hon känd som hemlighetsfull, nästan mystisk, och man försummar inget tillfälle att påpeka att den 44-åriga Lingmark fortfarande är ogift – kanske en följd av det hemska hon sysslar med. Sanningen var att Ingrid Lingmark i stort sett helt saknade privatliv och ägnade all sin tid åt arbetet. Drygt 30 år gammal tog hon sin examen och blev sedan landets första kvinnliga rättsläkare och det är som sån hon gör sina korta inhopp i offentligheten för att försvinna lika fort och oftast utan ett ord till de församlade kriminalreportrarna.

Hon är överhopad av arbete, under åtta månader utför hon 479 obduktioner, och tillvaron blir allt tyngre. När hon dör tar hon inga omvägar, hon faller ihop på rättsläkarstationen, det är i mitten av 1970-talet och hon är bara sextio år gammal.

Natten till den 19 december försvann 69 kor från en gård utanför Flen i Sörmland. Leif GW Persson åker till gården för att följa upp ”den största boskapsstölden i svensk kriminalhistoria” – enligt honom själv ett av de mest spännande fallen under hans karriär. På plats träffar han bonden Claes Roempke och ger sin analys av vad som kan ha hänt och var korna kan ha tagit vägen.

Veckans Brotts första del i miniserien om ”svenska CSI” går av stapeln och vi följer med kriminalteknikerna Tony Möörk och Anna Jinghede när de undersöker en misstänkt brottsplats.