Områden med permafrost riskerar att försvinna - kan släppa ut mängder av växthusgaser