Vad är rätt när det gäller att mäta vindhastighet?