Lövin: Vi satsar på att det ska vara lätt att göra rätt