Han tvingats flytta till kusten på grund av dåligt bete