Fler influenasjuka läggs in på sjukhus

På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm ökar trycket från de svåra influensafallen. Under de senaste veckorna har mellan 5-10 influensasjuka personer i veckan varit inlagda på Karolinska. Men den här veckan är det över 20 personer som varit inlagda. Av dem är 13 barn.

-Den vanligaste komplikationen är luftvägsproblem. Patienterna får andningsbesvär och den här veckan har vi vårdat tre personer på intensiven, säger Stefan Engqvist, chefsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Under hela året har totalt åtta personer varit så sjuka av svininfluensan att de behövt så kallad ECMO-behandling, vård i konstgjord lunga. Men i dagsläget är det ingen på Karolinska som får ECMO-behandling.

-Just nu står vi i ett väntläge. Vi ser många tecken på att vi har en ökning att vänta. Det här är en spännande vecka, med många barn som är tillbaka i skolan efter höstlovet. Men om det slår till kraftigt så märker vi det först till helgen, säger Stefan Engqvist.

Hittills har ökningen av patienter som läggs in inte påverkat den övriga sjukvården.

-Det är en marginell ökning, vi har inte aktiverat vår epidemiplan ännu.

På Karolinska Universitetssjukhuset följer en särskild pandemigrupp utvecklingen av svininfluesan i Sverige. Man har kapacitet att behandla mellan 100 till 150 patienter på sjukhusets infektionsavdelningar. I det läge fler vårdplatser behövs kommer man att tillämpa omvänd isolering, då isolerar man de som inte är smittade av svininfluensan istället för de som är smittade.

Är ni på Karolinska förbereda om det kommer en riktig boom inom en snar framtid?
-Jag känner mig trygg. Det känns som att vi är väl förbereda. Men det är klart, det är ju ingen människa som vet hur det blir, säger Stefan Engqvist.

Jenny Lagerstedt

Publicerad: