"En försiktig budget" säger Borg

– Svensk ekonomi befinner sig i ett läge som är solitt, vi har ett välmurat hus - när det blåser om andra står vi solida, sade finansminister Anders Borg på en presskonferens när han presenterade budgetpropositionen.

Finansminstern räknar med en god tillväxt. De offentliga finanserna och arbetsmarknaden har utvecklats bättre än väntat.

– Men vi måste också säkra en god utveckling framöver. Det här är en försiktigt budget, sade Borg.

Underskott nästa år
-Vi tar ett antal ytterligare steg för att säkra utvecklingen
på arbetsmarknaden, fortsatte Borg och räknade upp ett antal satsningar inom utbildningsområdet.

-Vi har också ambitioner på lång sikt för att säkra jobben. Men vi måste vara noggranna, vi har alltjämt underskott i de offentliga finanserna nästa år. Vi måste ha en ekonomi som tillåter ytterligare åtgärder.

– Vi har reviderat sysselsättningsprognosen. Det handlar om att vi tidigare trodde på ett fall i sysselsättningen men nu tror vi på en
stark ökningstakt, sade Borg.

Vill ha säkerhetsmarginaler
Bortåt 2013 och 2014 tror Borg på ett betydande överskott i de offentliga finanserna. Men han spår också en viss åtstramning.

-Det är bättre att bromsa sig in i nästa kris. Det finns inget som säger att en konjunkturuppgång varar i fem år. Man kan inte bygga planeringen på att det blir bättre än väntat. Det behövs säkerhetsmarginaler så att det här huset står solitt nästa gång det smäller, sade Borg.

Om det parlamentariska läget sade finansministern:

-Vår bedömning är att vi med tanke på budgetlagen har goda möjligheter att driva en ekonomisk politik även som minoritetsregering.

TT

Publicerad: