Var tredje skolavslutning i kyrkan strider mot reglerna

Vid mer än var tredje skolavslutning i kyrkan förekommer bön eller välsignelse, trots att det strider mot Skolverkets riktlinjer.

Rutinerna vid skolavslutningar i kyrkan har granskats av Kyrkans Tidning. Skolverkets riktlinjer säger att en skolavslutning inte får innehålla moment av aktiv religionspåverkan som predikan eller uppmaning att delta i bön.

Enligt den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli kan skolor få anmärkning eller dömas till böter om de bryter mot reglerna.

Bön och välsignelse under avslutningen är enligt undersökningen vanligast i Lunds, Göteborgs och Växjö stift.

Positiva till kyrkavslutning
Samtidigt visar en annan undersökning att mer än varannan svensk (51 procent) är positiva till skolavslutning i kyrkor eller andra religiösa byggnader. Undersökningen är genomförd av Svenska kyrkans kansli i Uppsala som ställt frågor till 3.000 personer. Av dessa svarar en tredjedel (34 procent) att avslutningar i religiösa byggnader varken är positivt eller negativt. Knappt 15 procent är negativa.

-Det är en lägre andel än vad man skulle kunna förvänta sig när man hör diskussionerna kring skolavslutningar i kyrkan som återkommer varje år, säger Jonas Bromander, analyschef vid kyrkokansliet, till Kyrkans Tidning.

Thomas Larsson
thomas.larsson@svt.se
Elisabeth Åsbrink
elisabeth.asbrink@svt.se
TT

Publicerad: