Corona­vaccinI den här artikeln kan du följa utvecklingen av vaccineringen mot coronaviruset.

Från och med vecka 13 år 2022 uppdateras artikeln en gång i veckan när Folkshälsomyndigheter släpper nya siffror.


Andel av Sveriges befolkning 12 år och äldre som påbörjat vaccinering (fått minst en dos):


Andel av Sveriges befolkning 12 år och äldre som fått minst två doser:


Andel av Sveriges befolkning 18 år och äldre som fått minst tre doser:Källa: Nationella vaccinationsregistret. Uppdaterad: 19 augusti. De här staplarna en gång i veckan, på torsdag eftermiddag.


Här visar vi siffror över hur vaccineringen går i Sverige.


Till den 19 augusti hade totalt 6,598,469 påbörjat sin vaccinering och fått minst en dos. 5,067,827 av dem har fått minst två doser. 1,927,627 personer har fått tre doser.


Källa: Nationella vaccinationsregistret/Folkhälsomyndigheten.


Uppdateras på torsdagarKälla och metod


Källa för Sveriges siffror är Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

I Sverigekartan färgas kommunerna efter andelen som vaccinerat med det antal doser som valts. Färgen som visas på kommunerna speglar andelen av alla personer 12 år och äldre (första och andra dosen) eller 18 och äldre (tredje dosen) som vaccinerats, om ingen specifik åldersgrupp har valts. Staplarna som visar andelen som vaccinerats i varje kommun färgas på samma sätt som kartan.

Källa för Sveriges befolkningsmängd är SCB, från december 2020.


Logg

Här skriver vi in när vi gjort större förändringar eller uppdateringar av artikeln.

2022-03-31: Från och med idag uppdateras artikeln en gång i veckan, på torsdagar, när Folkhälsomyndigheten släpper ny statistik.

2022-02-16: Från och med idag visar vi inte längre andelen vaccinerade i olika länder.

2021-12-22: Kartan har uppdaterats med siffror för den tredje dosen. Nya färgskalor har introducerats.

2021-11-22: Linje- och cirkel-diagrammet som visar vaccination per region över tid har nu gemensam datakälla och kan visa vaccinationsgrad för alla berörda åldersgrupper och regioner vecka för vecka. Fram till och med 7 november 2021 visar vi uppgifter som Folkhälsomyndigheten korrigerat för bland annat förändringar i befolkningen. Data senare än 7 november 2021 hämtas från de veckovisa rapporterna över vaccinationsgrad per åldersgrupp och uppdateras varje torsdag.

2021-05-25: En tabell har lagts till som visar andelen vaccinerade i respektive åldersgrupp. Sammankopplad med linjediagrammet.

2021-05-24: "Korten" för sveriges regioner har ersatts med ett nytt diagram som ger en tydligare bild av hur långt vaccineringen hunnit i de respektive regionerna. Visualiseringen är ihopkopplad med linjediagrammet där man kan följa utvecklingen vecka för vecka.

2021-04-09: Vi lägger till möjligheten att se andelen vaccinerade nedbruten på åldersgrupp i kommunerna (kartan).

2021-03-24: Vi byter defaultläge i delen som visar världens länder till att visa andelen färdigvaccinerade per land.

2021-03-18: Vi lägger till ett kumulativt linjediagram som visar antalet vaccineringar vecka för vecka - för riket och per region.

2021-02-25: Territorier och andra mindre geografiska områden visas inte längre i datan för vaccinerade i världen.

2021-02-02: Vi bygger ut artikeln med en karta för att visa siffor på kommunnivå.

2021-02-02: Eftersom det framöver kan hända att Sverige börjar använda ett vaccin som endast kräver en dos så ändrar vi våra formuleringar. Från "Minst en dos och Två doser" Till "Påbörjade och Färdigvaccinerade".

2021-01-28: Folkhälsomyndigheten släpper siffror för olika åldersgrupper per region så vi bygger in det i regionskorten.

2021-01-21: Folkhälsomyndigheten reviderade sina siffror för Norrbotten från drygt 6000 givna doser till 3770.

2021-01-19: Från och med idag, när Folkhälsomyndigheten släppte nya siffror, visar vi antal förbrukade/givna doser per region.

2021-01-19: Eftersom några tusen personer fått sin andra dos nu kan vi inte längre visa mätaren med andelen av befolkningen som vaccinerats. Den kommer tillbaka när Folkhälsomyndigheten börjar särredovisa dos ett och dos två.

2021-01-14: Vi förtydligar i text vad det är siffrorna visar samt lägger till "kort" för världens länder. Vi begränsar antalet länder som ligger i topplistan/stapeldiagrammet till 10 plus Sverige.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

SVT Datajournalistik

Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist

Publicerad: 8 januari 2021