Corona­vaccin


i Sverige och världen


I den här artikeln kan du följa utvecklingen av vaccineringen mot coronaviruset – hur många som vaccinerats i Sverige och i resten av världen.

Vi tittar efter nya siffror hos Folkhälsomyndigheten varje dag och uppdaterar artikeln så fort de släppt något nytt.


Sverige


Andel av Sveriges befolkning 18 år och äldre som påbörjat vaccinering (fått minst en dos):


Andel av Sveriges befolkning 18 år och äldre som är färdigvaccinerade:Källa: Nationella vaccinationsregistret. Uppdaterad: 16 juli. De här staplarna uppdateras dagligen tis till fredag och är därför mer aktuella än siffrorna som visas per region.


Här visar vi siffror över hur vaccineringen går i Sverige.


Till den 16 juli hade totalt 5,892,242 påbörjat sin vaccinering och fått minst en dos. 3,755,292 av dem har fått två doser och är färdigvaccinerade.


Källa: Nationella vaccinationsregistret/Folkhälsomyndigheten.


Uppdateras dagligen tis till fre.


Utvecklingen vecka för vecka

Den ljusare linjen visar andelen över arton år som påbörjat vaccinering och den mörkare visar andelen som är färdigvaccinerade, vecka för vecka. Den grå, streckade linjen visar hur utvecklingen kan bli om vaccinationstakten fortsätter i samma takt som de fyra senaste veckorna. Hur ser det ut i din region?


Uppgifterna kommer från Nationella vaccinationsregistret och gäller till och med vecka 19.

Cirkeldiagrammet visar hur stor del i respektive åldersgrupp som har vaccinerats. Du kan välja att se på riket eller för respektive region. Klicka i cirkeln för att välja en specifik åldersgrupp.


Siffror per region och kommun

Klicka i kartan nedan för att se hur stor andel av befolkningen över arton år i din region och kommun som påbörjat vaccinering och hur stor andel som är färdigvaccinerade. I "Påbörjade" räknas även de som är färdigvaccinerade in. Uppgifterna kommer från Nationella vaccinationsregistret och gäller till och med vecka 19.


Kartan uppdateras varje torsdag efter kl 14 och visar då siffror för föregående vecka.

Observera att skalan ändras när du byter mellan de två olika kartvyerna
Vaccinering per åldersgrupp i riket

Så stor andel av de olika åldersgrupperna över arton år har påbörjat respektive slutfört vaccineringen.

Hittills har så här många doser vaccin levererats till de olika regionerna. Du ser det totala antalet per region samt hur många av dem som levererats den senast tillgängliga veckan.

Det går inte att jämföra levererade doser med givna doser per region rakt av. Som exempel: Hur många doser som getts i regionerna till och med vecka 8 framgår i regionssiffrorna först på torsdagen vecka 9 - när de siffrorna släpps.
Världen


Här visar vi siffror över hur vaccineringen går i andra länder, grafiken uppdateras när nya siffror blir tillgängliga. Källa är Our world in data, läs gärna mer i metodavsnittet längst ned på sidan.

Följande staplar visar hur stor andel av befolkningen som är färdigvaccinerade. Du kan också välja att se hur många doser som getts per 100 personer och hur många doser som getts totalt.

Vi visar de tio länder som kommit längst med vaccineringen utifrån de olika måtten, och Sverige.

När det gäller färdigvaccinerade visas bara länder som rapporterat hur många personer som getts en respektive två doser. Hur aktuella siffrorna är ser du inom parentes.

Tryck på knapparna för att växla mellan andel färdigvaccinerade, antal doser per 100 personer och antal doser i absoluta tal.Resten av världen

Här ser du motsvarande information för resten av världens länder som Our World in Data har siffror för.

Du kan sortera på andel färdigvaccinerade, totalt antal eller i bokstavsordning.


Källa: Our world in dataKälla och metod


Källa för Sveriges siffror är Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

I Sverigekartan färgas kommunerna efter andelen påbörjade eller färdiga vaccinationer (sett till hela kommunens befolkning över 18 år), beroende på vad som valts. Den mörkaste färgen ges till kommunen där störst andel blivit vaccinerade. Staplarna som visar andelen som vaccinerats i varje kommun färgas på samma sätt som kartan, om alla ingen specifik åldersgrupp valts. Om du valt en specifik åldersgrupp färgas staplarna efter en skala från noll (ljusast) till maxvärdet för någon åldersgrupp i någon av kommunerna i länet (mörkast).

Källa för Sveriges befolkningsmängd är SCB, från december 2020.

Källa för resten av världen är Our world in data. Eftersom vi har två olika källor för Sverige-delen och Världen-delen så kan det ibland ta ett tag innan de visar samma sak för Sverige. Här kan du se vilka källor Our World in Data använder för de olika länderna.

Källa för befolkningsmängd är Världsbanken och i de fall data inte finns för landet där så använder vi The World Factbook

Vi visar de siffror som finns tillgängliga för tillfället och kommer att bygga ut artikeln när mer data släpps.


Logg

Här skriver vi in när vi gjort större förändringar eller uppdateringar av artikeln.

2021-05-25: En tabell har lagts till som visar andelen vaccinerade i respektive åldersgrupp. Sammankopplad med linjediagrammet.

2021-05-24: "Korten" för sveriges regioner har ersatts med ett nytt diagram som ger en tydligare bild av hur långt vaccineringen hunnit i de respektive regionerna. Visualiseringen är ihopkopplad med linjediagrammet där man kan följa utvecklingen vecka för vecka.

2021-04-09: Vi lägger till möjligheten att se andelen vaccinerade nedbruten på åldersgrupp i kommunerna (kartan).

2021-03-24: Vi byter defaultläge i delen som visar världens länder till att visa andelen färdigvaccinerade per land.

2021-03-18: Vi lägger till ett kumulativt linjediagram som visar antalet vaccineringar vecka för vecka - för riket och per region.

2021-02-25: Territorier och andra mindre geografiska områden visas inte längre i datan för vaccinerade i världen.

2021-02-02: Vi bygger ut artikeln med en karta för att visa siffor på kommunnivå.

2021-02-02: Eftersom det framöver kan hända att Sverige börjar använda ett vaccin som endast kräver en dos så ändrar vi våra formuleringar. Från "Minst en dos och Två doser" Till "Påbörjade och Färdigvaccinerade".

2021-01-28: Folkhälsomyndigheten släpper siffror för olika åldersgrupper per region så vi bygger in det i regionskorten.

2021-01-21: Folkhälsomyndigheten reviderade sina siffror för Norrbotten från drygt 6000 givna doser till 3770.

2021-01-19: Från och med idag, när Folkhälsomyndigheten släppte nya siffror, visar vi antal förbrukade/givna doser per region.

2021-01-19: Eftersom några tusen personer fått sin andra dos nu kan vi inte längre visa mätaren med andelen av befolkningen som vaccinerats. Den kommer tillbaka när Folkhälsomyndigheten börjar särredovisa dos ett och dos två.

2021-01-14: Vi förtydligar i text vad det är siffrorna visar samt lägger till "kort" för världens länder. Vi begränsar antalet länder som ligger i topplistan/stapeldiagrammet till 10 plus Sverige.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

SVT Datajournalistik

Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist

Publicerad: 8 januari 2021